Český lékopis 1997

Tincturae

Tinktury

Tinktury jsou tekuté přípravky obvykle získávané z usušených rostlinných nebo živočišných drog.

U některých přípravků může být výchozí droga předem upravena, například inaktivací enzymů, rozdrobněním nebo odtučněním.

Tinktury se připravují macerací, perkolací nebo jinými vhodnými validovanými metodami z a použití lihu vhodné koncentrace. Mohou být také připravovány rozpouštěním nebo zředění m extraktů lihem vhodné koncentrace.

Obvykle se připravují z jednoho dílu drogy a deseti dílů vyluhovadla nebo jednoho dílu drogy a pěti dílů vyluhovadla.

Jsou obvykle čiré. Stáním se může vyloučit mírný sediment, pokud se složení významně nezmění.

Příprava

Perkolací. Je-li třeba, rozdrobní se výchozí droga na částice vhodné velikosti, důkladně se promíchá s částí předepsaného vyluhovadla a nechá se vhodnou dobu stát. Pak se převede do perkolátoru a perkoluj e se pomalu tak, aby extrahovaný materiál byl vždy překryt vyluhovadlem. Zbylá droga po extrakci se vylisuje a získaná tekutina se smíchá s perkolátem.

Macerací. Není-li jinak předepsáno, rozdrobní se výchozí droga na částice vhodné velikosti, důkladně se promíchá s předepsaným vyluhovadlem a nechá se stát v uzavřené nádobě vhodnou dobu. Zbylá droga po extrakci se oddělí od vyluhovadla, a je-li třeba, vylisuje se. V tomto případě se obě tekutiny spojí.

Přípravou z extraktů. Tinktura se připraví rozpuštěním nebo zředěním extraktu lihem vhodné koncentrace. Obsah lihu a účinných látek, nebo je-li to vhodnější, obsah lihu a zbytek po odpárení odpovídá hodnotám tinktur získaných macerací nebo perkolací.

Úpravou obsahu účinných látek. Je-li třeba, obsah účinných látek se upraví bud' přidáním vyluhovadla vhodné koncentrace, nebo přidáním jiné tinktury z téhož rostlinného nebo živočišného materiálu použitého k přípravě.

Zkoušení

Relativní hustota (2.2.5). Vyhovuje požadavkům uvedeným v příslušných článcích.

Obsah ethanolu (2.9.10). Vyhovuje předepsaným požadavkům.

Methanol a 2-propanol (2.9.11). Nejvýše 0,05 % (V/V) methanolu a nejvýše 0,05 % (V/V) 2-propanolu, není-li předepsáno jinak.

Zbytek po odpaření. Vyhovuje požadavkům uvedeným v příslušných článcích. Do odpařovací misky s plochým dnem o průměru asi 50 mm a výšce asi 30 mm se rychle převedou 2,00 g neb o 2,0 ml tinktury. Odpaří se do sucha na vodní lázni a suší se 3 h v sušárně při 100 °C až 105 °C. Po vychlaďnutí v exsikátoru nad oxidem fosforečným R se zváží.

Výsledek se vyjádří v hmotnostních procentech nebo v gramech na litr.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněny před světlem.

Označování

V označení na obalu se uvede: