Český lékopis 1997

Acaciae mucilago

N

Sliz z arabské klovatiny

Synonymum. Mucilago gummi ambici

Je to koloidní roztok arabské klovatiny v konzervační vodě.

Příprava

Acaciae gummi dispersione desiccatum (Acaciae gummi) 100,0 g
Aqua conservans ad 300,0 g

Arabská klovatina usušená rozprášením (popř. arabská klovatina) se rozpustí v konzervační vodě. Je-li třeba, zfiltruje se, rozplní se do lahví nejvýše po 100 ml a sterilizuje se např. 15 min párou při 121 °C (5.1.1).

Vlastnosti

Bezbarvá nebo nažloutlá čirá nebo slabě opalizující viskózní lepivá kapalina, mísitelná s vodou.

Zkoušky totožnosti

 1. Několik kapek se smíchá se 2 ml vody R a přidá se octan olovnatý zásaditý RS; po několika minutách vznikne bílá sraženina (klovatina).
 2. Ke 2 ml se přidá 0,5 ml zkoumadla Millonova R a zahřeje se k varu; kapalina se zbarví tmavě červeně (parabeny).
 3. Hustota (2.2.5). ρ20 = 1,110 g/cm3 až 1,130 g/cm3.

  Zkoušky na čistotu

  Zásaditě reagující látky a volné kyseliny 1 ml se smíchá se 4 ml vody R. Ke 2 ml této směsi se přidá 0,05 ml červeně methylové RS; směs je zbarvená červeně. K dalším 2 ml této směsi se přidá 0,05 ml modři bromfenolové RS; směs je zbarvená zeleně nebo modře.

  Tragant. 3 ml se smíchají se 7 ml vody R a přidá se 1 ml octanu olovnatého RS; po protřepání nevznikne zákal.

  Parabeny. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného oktadecylsilanizovaného silikagelu s fluorescenčním indikátorem pro detekci při 254 nm.

  Zkoušený roztok. 10 ml se třikrát intenzívně protřepe s 5 ml etheru R. Spojené etherové výtřepky se odpaří na vodní lázni do sucha, zbytek se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10 ml. Porovnávací roztok (a). 10 mg methylparabenu CRL se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok (b).5 mg propylparabenu CRL se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok (c). 1 ml porovnávacího roztoku (a) a 1 ml porovnávacího roztoku (b) se smíchají.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 2 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny octové ledové R, vody R a methanolu R (1 + 30 + 70) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou dvě skvrny, z nichž jedna polohou a intenzitou zhášení fluorescence odpovídá skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) a druhá skvrna odpovídá polohou a intenzitou zhášení fluorescence skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (b). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) jsou dvě zřetelně od sebe oddělené skvrny.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, v chladnu, chráněn před světlem.

  Označování

  V označení na obalu se uvede, že přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben.