Český lékopis 1997

Acidi borici oculoguttae

N

Oční kapky s kyselinou boritou

Synonymum. Collyrium acidi borici

Je to sterilní roztok kyseliny borité stabilizovaný vhodnou protimikrobní přísadou.

Obsahuje 1,63 % až 1,75 % H3BO3 (Mr 61,83).

Příprava

Acidum boricum 1,690 g
Thiomersalum 0,002 g
Aqua purificata ad 100,0 g

Kyselina boritá se rozpustí v roztoku 0,002 g thiomersalu v 90 g vysterilizované čištěné vody 60 °C až 70 °C teplé. Roztok se ochladí, doplní se vysterilizovanou čištěnou vodou do 100,0 g, provede se membránová filtrace, rozplní se do vhodných obalů v prostoru čistoty A nebo se sterilizuje v konečném obalu párou (5.1.1) 15 min při 121 °C.

Jako vhodnou protimikrobní přísadu lze také použít např. fenylhydrargyriumborat (0,01 g/l).

Vlastnosti

Čirá bezbarvá tekutina.

Zkoušky totožnosti

  1. 10 ml se odpaří na porcelánové misce na vodní lázni do sucha, zbytek se rozpustí ve 3 ml lihu 96% R a 0,5 ml kyseliny sírové R. Tento roztok po zapálení hoří plamenem, který je zvláště na okraji zeleně zbarvený (kyselina boritá).

  2. 2 ml se protřepou s 1 ml chloroformu R a 0,2 ml dithizonu RS. Chloroformová vrstva se zbarví hnědožlutě (sloučenina Hg).

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Zkoušený přípravek je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 4,0 až 5,5.

Sterilita (2.6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu.

Stanovení obsahu

6,000 g se smíchá s 10 ml čerstvě připraveného roztoku sorbitolu R (200 g/l) předem zneutralizovaného hydroxidem sodným 0,1 mol/I US na 0,5 ml modři thymolové RS do zeleného zbarvení a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l 0S do stejného zbarvení.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l US odpovídá 6,183 mg H3BO3.

Uchovávání

Viz článek Ocularia. Chráněny před světlem.

Označování

Viz článek Ocularia, odstavec Oculoguttae.

V označení na obalu se uvede název použité protimikrobní přísady.

Vydávání

Vydává se v obalech o obsahu obvykle 10 ml, nejvýše však 20 ml a s uzávěry umožňujícími podávání ve formě jednotlivých kapek.

Předepíše-li lékař Solutio acidi borici nebo Acidum boricum solutum a z návodu k použití přípravku je zřejmé, že přípravek je určen k podání do oka, vydává se Acidi borici oculoguttae.