Český lékopis 1997

Alcoholis cetylici cremor

N

Cetanolový krém

Synonymum. Cremor cetylicus

Je to hydrofobní krém s cetylalkoholem. Obsahuje 37,5 % až 42,5 % vody.

Příprava

Alcoholis cetylici unguentum 60,0 g
Aqua purificata 40,0 g

Do změklé nebo roztavené cetanolové masti se po částech vmíchá stejně teplá čištěná voda a míchá se do vychladnutí.

Vlastnosti

Bílý krém, na jehož povrchu nejsou viditelné kapky ani souvislá vrstva vody. Ve vodě se nerozpouští. Dá se do něj vmíchat další, ale jen omezené množství vody.

Zkoušky totožnosti

  1. Na dvě podložní sklíčka se nanese asi 2 mm silná vrstva krému. Na jednu vrstvu se kápne jedna kapka roztoku sudanu III R (10 g/l) v parafinu tekutém R, na druhou vrstvu jedna kapka roztoku modři methylenové R (2 g/l). Po 2 min se vrstvy opláchnou vodou R a prohlédne se jejich zbarvení. Zkoušený přípravek se roztokem sudanu III zbarví červeně a roztokem modři methylenové se nezbarví (hydrofobní krém).

  2. Asi 0,5 g se protřepe s 5 ml chloroformu R a zakalený roztok se zfiltruje suchým papírovým filtrem. K filtrátu se přidá 1 ml acetanhydridu R a 0,1 ml kyseliny sírové R a opatrně se promíchá; roztok se zbarví zeleně (cholesterol).

Zkoušky na čistotu

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 5.

Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 10.

Stanovení obsahu

Voda. Stanoví se způsobem uvedeným ve stati Stanovení vody destilací (2.2.13).

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem a mrazem.