Český lékopis 1997

Alcoholis cetylici unguentum

N

Cetanolová mast

Synonymum. Unguentum cetylicum

Je to mast emulgující vodu s cetylalkoholem.

Příprava

Alcohol cetylicus 20,0 g
Adeps lanae 150,0 g
Vaselinum album 830,0 g

Cetylalkohol, tuk z ovčí vlny a bílá vazelína se roztaví a směs se míchá do vychladnutí.

Vlastnosti

Slabě nažloutlá mast, téměř bez pachu. V lmm až 2mm tloušťce vrstvy je prosvítaná. Dá se do ní vmíchat omezené množství vody.

Zkoušky totožnosti

 1. 1 g se smíchá v kádince s 5 g chloroformu R a stejné množství se v jiné kádince smíchá s 5 ml vody R. Zkoušená mast se rozpouští v chloroformu, ve vodě se nerozpouští (hydrofobní mast).
 2. Asi 0,5 g se protřepe s 5 ml chloroformu R a zakalený roztok se zfiltruje suchým papírovým filtrem. K filtrátu se přidá 1 ml acetanhydridu R a 0,1 ml kyseliny sírové R a opatrně se promíchá; roztok se zbarví zeleně (cholesterol).

  Zkoušky na čistotu

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 5.

  Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 10.

  Zkouška lékové formy

  Vodné číslo. Nejméně 60. Do 25,0 g měkké nebo při nejnižší možné teplotě roztavené masti ve třence odvážené s těrkou se za stálého míchání postupně přidává voda R stejné teploty tak dlouho, pokud ji mast váže. Míchá se do vychladnutí. Vzniklá emulze se nechá 24 h stát při pokojové teplotě. Oddělená voda se odstraní, směs se opatrně rozetře po stěnách třenky a kapky vody se odsají filtračním papírem. Potom se třenka s těrkou i obsahem zváží. Vodné číslo se vypočítá podle vzorce:

  100 · a ,
  n

  v němž značí:

  a - množství vody zjištěné diferenčním vážením v gramech,
  n - navážku zkoušeného přípravku v gramech.

  Uchovávání

  Viz článek Unguenta.

  Chráněna před světlem.

  Označování

  Viz článek Unguenta.