Český lékopis 1997

Aluminii acetotartratis solutio

N

Roztok octanu a vínanu hlinitého

Synonymum. Solutio aluminii acetico-tartarici

 

Je to roztok octanu a vínanu hlinitého. Obsahuje 1,30 % až 1,50 % hliníku (Al, Ar26,98). 

Příprava

Aluminii sulfas 240,0 g
Calcii carbonas 105,0 g
Acidum aceticum 99% 88,0 g
Aqua purificata 1520,0 g
Acidum tartaricum q.s.

Síran hlinitý se rozpustí v čištěné vodě, přidá se uhličitan vápenatý a kyselina octová 99%. Po promíchání a vyšumění se směs nechá 48 h ustát. Pak se zfiltruje a na každých 100,0 g filtrátu se přidá 3,5 g kyseliny vinné.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá nebo slabě nažloutlá tekutina se slabým pachem po kyselině octové, mísitelná s vodou. Lakmusový papír modrý R barví červeně.

Zkoušky totožnosti

  1. Vyhovuje zkoušce na hliník (2.3.1).

  2. K 1 ml se přidá 1 ml lihu 96% R, 1 ml kyseliny sírové R a mírně se zahřeje; vzniká pach ethylacetatu (kyselina octová).
  3. 0,1 ml zkoušeného přípravku vyhovuje zkoušce (b) na vínany (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Zkoušený přípravek je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok ZŽ~ (2.2.2, Metoda II).

Hustota (2.2.5). ρ20 = 1,054 g/cm3 až 1,061 g/cm3.

Zbytek po odpaření. 9,5 % až 11,5 %. 10,0 g se odpaří na vodní lázni do sucha a suší se 30 min v sušárně při 100 °C až 105 °C; hmotnost zbytku je 0,95 g až 1,15 g.

Stanovení obsahu

1,000 g zkoušeného přípravku se smíchá s 2 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a 50 ml vody R. Přidá se 15,0 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS, 0,1 ml červeně methylové RS a po kapkách roztok hydroxidu sodného R (42 gn) do trvalého oranžově žlutého zbarvení. Potom se tekutina zahřeje k varu, nechá se 10 min na vodní lázni, pak se rychle ochladí, přidá se asi 50 mg oranže xylenolové s dusičnanem draselným R, 5,0 g methenaminu R a retitruje se dusičnanem olovnatým 0,1 mol/l VS ze žlutého do trvalého červenofialového zbarvení.

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 2,698 mg Al.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, při teplotě 15 °C až 25 °C, chráněn před světlem.