Český lékopis 1997

Anisi spiritus compositus

N

Složený anýzový líh

Je to roztok anýzové silice a chloridu amonného (NH4Cl, Mr 53,49) ve směsi vody a lihu.

Obsahuje 2,8 % až 3,2 % sloučeniny NH4Cl.

Příprava

Anisi etheroleum 2,0 g
Ammonii chloridum 3,0 g
Ethanolum 96% (V/V) 40,0 g
Aqua purifcata 55,0 g

Anýzová silice se rozpustí v ethanolu 96% za stálého protřepávání se přidává čištěná voda a nakonec se přidá chlorid amonný. Pokud je tekutina zakalená, protřepe se s 3 g mastku, nechá se stát několik hodin za občasného promíchání a potom se zfiltruje.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá nebo slabě žlutá tekutina s pachem po anýzu. Při teplotě pod 5 °C se zakalí.

Zkoušky totožnosti

  1. Ve skleněné misce na 10 ml se smíchá 1 ml roztoku manganistanu draselného R (10 g/l), 0,2 ml kyseliny sírové zředěné RS a 0,5 ml zkoušeného přípravku. Miska se přikryje filtračním papírem, který byl navlhčen čerstvě připraveným roztokem 0,1 g nitroprussidu sodného R a 0,5 g piperazinu hexahydrátu R v 5 ml vody R. Papír se zbarví intenzívně modře a po několika minutách barva vybledne.
  2. Vyhovuje zkoušce na amonné soli a soli těkavých bází (2.3.1).
  3. 0,15 ml se zředí vodou R na 2 ml, okyselí se kyselinou dusičnou zředěnou RS a zakalený roztok se zfiltruje. K filtrátu se přidá 0,4 ml dusičnanu stříbrného RS, protřepe se a nechá se stát; vylučuje se bílá tvarohovitá sraženina, která je snadno rozpustná v 1,5 ml amoniaku 17,5 % RS (chloridy).

Zkoušky na čistotu

Index lomu (2.2.6). 1,360 až 1,362.

Relativní hustota (2.2.5). 0,943 až 0,947.

Zbytek po vyžíhání. Nejvýše 0,05 %; 10,00 g se odpaří na vodní lázni do sucha, potom se žíhá do konstantní hmotnosti a po ochlazení v exsikátoru se zváží.

Stanovení obsahu

1,000 g se smíchá s 30 ml vody R a 5 ml kyselirry sírové RS a titruje se dusičnanem stříbrným 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20) (stříbrná a nasycená kalomelová elektroda).

1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l TrS odpovídá 5,35 mg sloučeniny NH4Cl.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.