Český lékopis 1997

Belladonnae folii extractum siccum normatum

1999

Suchý titrovaný extrakt z listů rulíku

Je to suchý titrovaný extrakt z listů rulíku. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 0,95 % až 1,05 % celkových alkaloidů, počítaných jako hyoscyamin (C17H23NO3, Mr 289,4).

Příprava

Připraví se z drogy za použití lihu R 70% (V/V) způsobem uvedeným v článku Extracta.

Vlastnosti

Hnědý nebo nazelenalý hygroskopický prášek.

Zkoušky totožnosti

  1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu.

    Zkoušený roztok. 1 g extraktu se smíchá s 5,0 ml methanolu R, protřepává se 2 min a pak se zfiltruje.

    Porovnávací roztok. 1,0 mg kyseliny chlorogenové R a 2,5 mg rutinu R se rozpustí v 10 ml methanolu R.

    Na vrstvu se odděleně nanese do pruhů po 20 µl každého roztoku. Vyvíjí se směsí objemových dílů kyselinry mravenčí bezvodé R, vody R, 2-butanonu R a ethylacetatu R (10 + 10 + 30 + 50) po dráze 1 S cm. Vrstva se usuší při 100 °C až 105 °C a teplá vrstva se postříká roztokem diferrylborylo xyethylaminu R (10 g/l) v methanolu R a pak roztokem makrogolu 400 R (50 g/l) v methanolu R. Vrstva se suší na vzduchu 30 min a pak se pozoruje v ultrafialovém světle při 365 nm. Na chromatogramu porovnávacího i zkoušeného roztoku je ve střední části skvrna se světlemodrou fluorescencí (kyselina chlorogenové) a v dolní části skvrna se žlutohnědou fluorescencí (rutin). Na chromatogramu zkoušeného roztoku je těsně nad startem skvrna se žlutohnědou fluorescencí, těsně nad ní skvrna se žlutou fluorescencí a mezi skvrnou rutinu a skvrnou kyseliny chlorogenové je skvrna se žlutou nebo hnědou fluorescencí. Na chromatogamu zkoušeného roztoku mohou být přítomny i další skvrny.

  2. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Atropin, viz Zkoušky na čistotu. Hlavní skvrny na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídají polohou a zbarvením hlavním skvrnám na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Zkoušky na čistotu

Atropin. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu.

Zkoušený roztok. 0,20 g extraktu se smíchá s 10,0 ml kyseliny sírové 0,05 mol/l RS, protřepává se 2 min a pak se zfiltruje. Filtrát se smíchá s 1,0 ml amoniaku 26 ~ R a protřepává se dvakrát 10 ml etheru prostého peroxidžckých látek R, je-li třeba, vrstvy se odstředí. Spojené etherové vrstvy se vysuší asi 2 g síranu sodného bezvodého R, pak se zfiltrují a odpaří se do sucha na vodní lázni. Zbytek se rozpustí v 0,5 ml methanolu R.

Porovnávací roztok. 50 mg hyoscyaminiumsulfatu R se rozpustí v 9 ml methanolu R. 15 mg skopolaminiumbromidu R se rozpustí v 10 ml methanolu R. Smíchá se 1,8 ml roztoku skopolaminiumbromidu a 8 ml roztoku hyoscyaminiumsulfatu.

Na vrstvu se odděleně nanese do pruhů po 20 µl každého roztoku. Vyvíjí se směsí objemových dílů amoniaku 26 ~ R, vody R a acetonu R (3 + 7 + 90) po dráze 10 cm. Vrstva se suší 15 min při 100 °C až 105 °C. Po ochlazení se postříká jodobismutitanem draselným RS2 do vzniku oranžo vých nebo hnědých skvrn na žlutém pozadí. Skvrny na chromatogamu zkoušeného roztoku odpovídají polohou (hyoscyamin v dolní třetině, skopolamin v horní třetině chromatogramu) a zbarvením skvrnám na chromatogramu porovnávacího roztoku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku mohou být přítomny i další méně intenzívní skvrny. Pak se vrstva postřMcá dusitanem sodným RS tak, aby byla průsvitná. Pozoruje se po 15 min. Oranžové nebo hnědé skvrny odpovídající hyoscyaminu na chromatogramech zkoušeného i porovnávacího roztoku se zbarví červenohnědě, ne však šedomodře (atropin).

Ztráta sušením. Nejvýše 5,0 %. Provede se způsobem uvedeným v článku Extracta sicca.

Mikrobiologická čistota. Celkový počet živých aerobních mikroorganismů je nejvýše 104 v gramu, z toho nejvýše 102 hub v gramu; stanoví se počítáním na pevných půdách (2.6.12). Vyhovuje zkoušce (2.6.13) na nepřítomnost Escherichia coli a Salmonella.

Stanovení obsahu

V každém extrakčním stupni je nutné ověřit, že extrakce alkaloidů byla provedena kvantitativně. Při extrakci do organické fáze se odpaří několik mililitrů z poslední organické vrstvy do sucha, zbytek se rozpustí v kyselině sírové 0,25 mol/RS a pomocí tetrajodortutňatanu draselného RS se ověří nepřítomnost alkaloidů. Při extrakci do kyselé vodné fáze se nepřítomnost alkaloidů ověří v několika mililitrech poslední kyselé vodné vrstvy tetrajodortutňatanem draselným RS.

3,00 g se dispergují ve směsi 5 ml amoniaku 17,5 % RS a 15 ml vody R. Směs se protřepává nejméně třikrát 40 ml směsi objemových dílů dichlormethanu R a etheru prostého peroxidických látek R (1 + 3) až do kvantitativní extrakce alkaloidů. Spojené organické vrstvy se zahustí destilací na vodní lázni na asi 50 ml. Výsledná tekutina se převede do dělicí nálevky s použitím etheru prostého peroxidických látek R jako promývací tekutiny. K této tekutině se přidá nejméně 2,1násobek etheru prostého peroxidických látek R, čímž vznikne vrstva o hustotě dostatečně nižší, než je hustota vody. Výsledný roztok se protřepáná nejméně třikrát 20 ml kyseliny sírové 0,25 mol/l RS až do kvantitativní extrakce alkaloidů. Je-li třeba, vrstvy se oddělí odstředěním a kyselé vrstvy se převedou do druhé dělicí nálevky. Spojené kyselé vrstvy se zalkalizují amoniakem 17,5 ~ R, protřepávají se nejméně třikrát 30 ml dichlormethanu R až do kvantitativní extrakce alkaloidů. Organické vrstvy se spojí, přidají se 4 g síranu sodného bezvodého R a nechají se stát 30 min za občasného protřepání. Dichlormethanová vrstva se slije a síran sodný se promyje třikrát 10 ml dichlormethanu R. Spojené organické vrstvy se odpaří do sucha na vodní lázni. Zbytek se zahřívá 15 min v sušárně při 100 °C až 105 °C. Potom se zbytek rozpustí v několika militrech dichlormethanu R, odpaří se do sucha na vodní lázni a opět se suší 15 min v sušárně při 100 °C až 105 °C, rozpustí se v několika mililitrech dichlormethanu R a přidá se 20,0 ml kyseliny sírové 0,01 mol/l VS a dichlormethan se odpaří na vodní lázni. Přidá se červeň methylová směsný indikátor RS a titruje se hydroxidem sodným 0,02 mol/l 0S.

Celkový obsah alkaloidů v procentech, počítáno jako hyoscyamin, se vypočte ze vzorce:

57,88 · (20 - n) ,
100 · m

v němž značí:

a - spotřebu hydroxidu sodného 0,02 mol/l VS v mililitrech,
m - navážku zkoušené látky v gramech.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.
Separandum.

Označování

Označuje se způsobem uvedeným v článku Extracta.