Český lékopis 1997

Calcii chloridi solutio

N

Roztok chloridu vápenatého

Synonymum. Solutio Calcii chlorati

Je to roztok hexahydrátu chloridu vápenatého (CaCl2. 6H2O , Mr219,08). Obsahuje 48,5 až 51,0 % CaC12 . 6H2O .

Příprava

Calcii chloridum hexahydricum 500,0 g
Aqua purificata 500,0 g

Hexahydrát chloridu vápenatého se rozpustí v čištěné vodě, promíchá se a zfiltruje.

Vlastnosti

Čirý bezbarvý roztok.

Zkoušky totožnosti

  1. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).
  2. Vyhovuje zkouškám na vápník (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 6,0 ml se zředí vodou prostou oxidu uhličitého R na 20,0 ml.

Hustota (2.2.5). 1,224 g/cm3 až 1,234 g/cm3.

Kysele nebo zásaditě reagující látky. K 10,0 ml čerstvě připraveného roztoku S se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS. Jestliže je roztok červený, změní se jeho zbarvení přidáním nejvýše 0,2 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS. Jestliže je roztok bezbarvý, ke vzniku červeného zbarvení se spotřebuje nejvýše 0,2 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l 0S.

Stanovení obsahu

0,400 g se zředí 100 ml vody R a provede se chelatometrická titrace vápníku (2.5.11). 1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 21,91 mg CaCl2 . 6H20.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.