Český lékopis 1997

Glyceroli suppositorium

N

Glycerolový čípek

Synonymum. Suppositorium glyceroli

Je to hydrofilní čípek sodného mýdla s glycerolem (C3H8O3, Mr 92,09).

Obsahuje 84,0 % až 87,0 % glycerolu.

Příprava

Natrii carbonas decahydricus 5,0 g
Stearinum 9,0 g
Glycerolum 85% 100,0 g
Aqua purificata q.s.

Uhličitan sodný a stearin se zahřívají na vodní lázni s glycerolem až do ukončení neutralizace a odpařením nebo přidáním čištěné vody se hmotnost upraví na 100 g. Takto připravená čípkovina se vyleje do vhodných forem. Čípky se obvykle vyrábějí o hmotnosti 1,4 g a 2,35 g.

Vlastnosti

Čípek torpédovitého tvaru, bezbarvý až nažloutlý, průhledný nebo slabě opalizující, hladkého neporušeného povrchu; je hygroskopický. Rozpouští se snadno ve vodě 60 °C až 70 °C teplé a v lihu 96% 60 °C až 70 °C teplém; ve vodě 37 °C teplé se během 1 h za občasného míchání rozpustí asi 10 % čípkové hmoty.

Zkoušky totožnosti

  1. 2 g čípkové hmoty se rozpustí v 8 ml vody R 60 °C až 70 °C teplé, přidají se 2 ml roztoku uhličitanu draselného R (100 g/l) a zahřeje se; roztok zůstane čirý. Potom se přidají 4 ml hexahydroxoantimoničnanu draselného RS a znovu se zahřeje; po chvíli se vylučuje bílá krystalická sraženina. Vylučování sraženiny se urychlí třením skleněnou tyčinkou o stěnu zkumavky (sodík).

  2. 0,5 g čípkové hmoty se rozpustí v 5 ml vody R 60 °C až 70 °C teplé. Tekutina při zatřepání pění a po přidání 1 ml kyseliny chlorovodíkové R se vylučuje bílá sraženina (mýdlo).
  3. 0,5 g čípkové hmoty se v kelímku zahřívá s 1 g hydrogensíranu draselného R; směs uhelnatí a vyvíjí se pronikavý pach akroleinu (glycerol).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 1 g čípkové hmoty se rozpustí v 5 ml lihu 96% R 60 °C až 70 °C teplého.

Vzhled roztoku. Roztok S neopalizuje silněji než porovnávací suspenze II (2.2.1).

Zásady. K roztoku S se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS; směs se nezbarví ani slabě červeně.

Zkoušky lékové formy

Hmotnostní stejnoměrnost (2.9.5). Vyhovuje zkoušce na hmotnostní stejnoměrnost předepsané v článku Rectalia.

Stanovení obsahu

10 čípků se rozetře na stejnorodou hmotu. 2,000 g čípkové hmoty se kvantitativně vpraví do odměrné baňky na 200,0 ml, rozpustí se zahřátím ve 100 ml vody R, přidá se 20 ml kyselřrry sírové zředěné RS a po ochlazení se zředí vodou R na 200,0 ml. Potom se zfiltruje, přičemž se prvních 20 ml filtrátu odstraní. Do odměrné baňky na 100,0 ml se z dalšího filtrátu odměří 20,0 ml, přidá se 20 ml vody R a krátce se povaří. Potom se ochladí, pňdá se 0,1 ml červeně fenolové RS a po kapkách hydroxid sodrrý 0,1 mol/l VS do fialově červeného zbarvení roztoku. Roztok se vodou R zředí na 100,0 ml. Z tohoto roztoku se do baňky se zabroušenou zátkou odměří 50,0 ml, přidá se 50,0 ml roztoku jodistanu sodného R (15 gn), baňka se uzavře, její obsah se krouživým pohybem promíchá a nechá se 15 min stát. Pak se přidá 25,0 ml propylenglykolu R, 0,1 ml červeně fenolové RS a titruje se hydroxidem sodrry"m 0,1 mol/l VS do fialově červeného zbarvení. Nalezená spotřeba se koriguje výsledkem slepé zkoušky.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 9,209 mg C3H8O3.

Obsah glycerolu v čípkové hmotě v % se vypočítá podle vzorce:

a · 9,209 · 2 ,
n

v němž značí:

a - spotřebu hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS v mililitrech, korigovanou slepou zkoušku,
n - navážku čípkové hmoty v gramech.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, při teplotě nepřevyšující 20 °C, chráněny před mrazem.