Český lékopis 1997

Kalii et natrii iodidi oculoguttae

N

Oční kapky s jodidem draselným a sodným

Synonymum. Collyrium kalu et natrii iodati

Je to sterilní hypertonický viskózní roztok jodidu draselného (KI, Mr 166,00) a jodidu sodného (NaI, M, 149,89) v roztoku hydroxypropylmethylcelulosy s antioxidační a protimikrobní přísadou.

Obsahuje 2,90 % až 3,40 % jodidového iontu (I'; Ar 126,90).

Příprava

Hydroxypropylmethylcellulosum 0,45 g
Kalii iodidum 2,00 g
Natrii iodidum 2,00 g
Natrii thiosulfas 0,02 g
Thiomersalum 0,002 g
Aqua purificata ad 100,0 g

50 g vysterilizované čištěné vody se zahřeje na 80 °C až 90 °C a za neustálého míchání se přidává hydroxypropylmethylcelulosa, jejíž zdánlivá viskozita 2% roztoku je v rozmezí 3000 až 5600 mPa.s. Tekutina se nechá v uzavřené nádobě při pokojové teplotě za občasného promí chávání stát do vychladnutí. Thiosíran sodný a thiomersal se rozpustí ve 40 g vysterilizované čištěné vody, do tohoto roztoku se přidá jodid sodný a jodid draselný a z%ltruje se vhodným filtrem (5.1.1). Filtrát se přidá k 50 g roztoku hydroxypropylmethylcelulosy, doplní se vysterilizovanou čištěnou vodou do 100 g a v prostoru čistoty A se rozplní do sterilních skleněných lahviček.

Vlastnosti

Čirá, nejvýše slabě opalizující bezbarvá slabě viskózní tekutina.

Zkoušky totožnosti

  1. Barví plamen žlutě (sodík).

  2. K 1 ml se přidají 2 ml roztoku octanu sodného R (100 g/l) a 2 ml roztoku hexanitrokobaltitanu sodného R (1 DO g/l); vzniká žlutá sraženina (draslík).
  3. K 1 ml se přidá 5 ml vody R, 0,2 ml kyseliny chlorovodíkové 10~ RS, 0,1 ml chloridu železitého RSI a 2 ml chloroformu R; po silném protřepání se chloroformová vrstva zbarví fialově (jodidy).
  4. 1 ml se zahřeje; vznikne vločkovitá sraženina, která se po ochlazení opět rozpustí (ether celulosy).
  5. Ke 2 ml se přidá 0,1 ml jodu 0,05 mol/l RS; roztok jodu se odbarví (thiosírany).
  6. 2 ml se protřepou s 1 ml chloroformu R a 0,2 ml dřthizonu RS; chloroformová vrstva se zbarví hnědožlutě (sloučeniny rtuti).

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Zkoušený přípravek je bezbarvý (2.2.2) a neopalizuje silněji než porovnávací suspenze I (2.2.1).

Viskozita (2.2.8). 12 mPa.s až 23 mPa.s. Hodnota pH (2.2.3) 6,0 až 7,5.

Sterilita (2.6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu.

Stanovení obsahu

3,00 g se zředí asi 25 ml vody R, přidají se 3 ml kyseliny sírové zředěné RS a titruje se dusičnanem stříbrným 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20) (stříbrná a nasycená kalomelová elektroda).

1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l odpovídá 12,69 mg jodu.

Uchovávání

Viz článek Ocularia.

Chráněny před světlem.

Označování

Viz článek Ocularia, odstavec Oculoguttae.

V označení na obalu se uvede název použité protimikrobní konzervační látky.

Vydávání

Bez lékařského předpisu se nevydávají.

Vydávají se v obalech o obsahu obvykle 10 ml, nejvýše však 20 ml, s uzávěry umožňujícími podávání ve formě jednotlivých kapek.