Český lékopis 1997

Kalii iodidi oculoguttae

N

Oční kapky s jodidem draselným

Synonymum. Collyrium kalu iodati

Je to sterilní roztok jodidu draselného (KI, Mr 166,01) s chloridem sodným (NaCl, Mr 58,44) a s protimikrobní a antioxidační přísadou.

Obsahuje 1,90 % až 2,10 % KI a 0,18 % až 0,22 % NaCl.

Příprava

Kalii iodidum 2,00 g
Natrii chloridem 0,20 g
Natrii thiosulfas 0,02 g
Thiomersalum 0,002 g
Aqua purificata ad 100,0 g

V 90 g vysterilizované čištěné vody se nejprve rozpustí thiomersal a thiosíran sodný a potom jodid draselný a chlorid sodný. Roztok se doplní vysterilizovanou čištěnou vodou do 100,0 g, provede se membránová filtrace (5.1.1) a v prostoru čistoty A se rozplní do sterilních skleněných lahviček.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá tekutina.

Zkoušky totožnosti

  1. K 1 ml se přidají 2 ml roztoku octanu sodného R (100 g/l) a 2 ml roztoku hexanitrokobaltitanu sodného R (100 g/l); vzniká žlutá sraženina (draslík).

  2. K 10 ml se přidají 2 ml roztoku uhličitanu draselného R (100 g/I) a zahřeje se; roztok zůstane čirý. Potom se přidají 4 ml hexahydroxoantimoničnanu draselného RS a směs se znovu zahřeje; po chvíli vzniká bílá krystalická sraženina. Vylučování sraženiny se urychlí třením skleněnou tyčinkou o stěnu zkumavky (sodík).
  3. K 1 ml se přidá 5 ml dusičnanu stříbrného RS2 a 2 ml amoniaku zředěného RSl. Po odfiltrování sraženiny se čirý filtrát okyselí 3 ml kyseliny dusičné zředěné RS; vznikne bílá sraženina (chloridy).
  4. K 1 ml se přidá 5 ml vody R, 0,2 ml kyseliny chlorovodíkové 10% RS, 0,1 ml chloridu železitého RSI a 2 ml chloroformu R; po silném protřepání se chloroformová vrstva zbarví fialově (jodidy).
  5. K 5 ml se přidá 0,1 ml jodu 0,05 mol/l RS; roztok jodu se odbarví (thiosírany).
  6. 2 ml se protřepou s 1 ml chloroformu R a 0,2 ml dithizonu RS; chloroformová vrstva se zbarví hnědožlutě (sloučeniny rtuti).

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Zkoušený přípravek je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 5,5 až 7,5.

Sterilita (2.6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu.

Stanovení obsahu

Jodid draselný a chlorid sodný. 5,000 g se zředí 20 ml vody R, okyselí se 3 ml kyseliny sírové zředěné RS a titruje se dusičnanem stříbrným 0,1 mol/I VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20) (stříbrná a nasycená kalomelová elektroda). První inflexní bod titrační křivky odpovídá spotřebě na jodid draselný, druhý inflexní bod odpovídá spotřebě na chlorid sodný.

1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS odpovídá 16,6 mg KI.

1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS odpovídá 5,844 mg NaCl.

Uchovávání

Viz článek Ocularia.
Chráněny před světlem.

Označování

Viz článek Ocularia, odstavec Oculoguttae.

V označení na obalu se uvede název použité protimikrobní přísady.

Vydávání

Vydávají se v obalech o obsahu obvykle 10 ml, nejvýše však 20 ml, s uzávěry umožňujícími podávání ve formě jednotlivých kapek.