Český lékopis 1997

Natrii tetraboratis oculoguttae

N

Boraxové oční kapky

Synonymum. Collyrium boraxatum

Je to sterilní roztok kyseliny borité (H3BO3, Mr 61,83) a tetraboritanu sodného (Na2B4O7, . 10H2O, Mr 381,37) stabilizovaný protimikrobní přísadou.

Obsahuje 1,65 % až 1,85 % H3BO3 a 0,22 % až 0,28 % Na2B4O7 . 1OH2O .

Příprava

Acidum boricum 1,750 g
Natrii tetraboras 0,250 gv
Thiomersalum 0,002 g
Aqua purificata ad 100,0 g

Kyselina boritá a tetraboritan sodný se rozpustí v roztoku 0,002 g thiomersalu v 90 g vysterilizované čištěné vody 60 °C až 70 °C teplé. Roztok se ochladí, doplní se vysterilizovanou čištěnou vodou do 100,0 g, provede se membránová filtrace, rozplní se do vhodných obalů v prostoru čistoty A nebo se sterilizuje v konečném obalu párou (5.1.1), např. 20 min při 121 °C.

Jako vhodnou protimikrobní přísadu lze také použít fenylhydrargyriumborat (0,01 g/l).

Vlastnosti

Čirá bezbarvá tekutina.

Zkoušky totožnosti

  1. Barví plamen žlutě (sodík).

  2. 5 ml se odpaří na porcelánové misce na vodní lázni do sucha, zbytek se rozpustí ve 3 ml lihu 96% R a přidá se 0,5 ml kyseliny sírové R. Zapálený roztok hoří plamenem, který je zejména na okraji zeleně zbarvený (kyselina boritá).
  3. 2 ml se protřepou s 1 ml chloroformu R a 0,1 ml dithizonu RS; chloroformová vrstva se zbarví žlutooranžově (sloučeniny rtuti).

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Zkoušený přípravek je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 6,5 až 7,2.

Sterilita (2.6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu.

Stanovení obsahu

Tetraboritan sodný. K 5,000 g se přidá 0,1 ml červeně methylové RS a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 0,01 mol/l VS ze žlutého do fialově červeného zbarvení. Nalezená spotřeba se koriguje výsledkem slepé zkoušky.

1 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS odpovídá 1,907 mg Na2B4O7 . 10H2O .

Kyselina boritá. Ke ztitrovanému roztoku ze stanovení tetraboritanu sodného se přidá 10 ml čerstvě připraveného roztoku sorbitolu R (200 g/l) předem zneutralizovaného hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS na 0,5 ml modři thymolové RS do zeleného zbarvení. Titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS do stejného zbarvení.

1 ml hydroxidu sodného 0, I mol/l VS odpovídá 6,183 mg H3BO3.

Obsah volné kyseliny borité v procentech se vypočítá podle vzorce:

(b - 0,2a) · 6,183 ,
10n

v němž značí:

a - spotřebu kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS při stanovení tetraboritanu solného v mililitrech,
b - spotřebu hydroxidu solného 0,1 mol/l VS při stanovení kyseliny borité v mililitrech,
n - navážku zkoušeného přípravku v gramech.

Uchovávání

Viz článek Ocularia.

Chráněny před světlem.

Označování

Viz článek Ocularia, odstavec Oculoguttae.

V označení na obalu se uvede název použité protimikrobní přísady.

Vydávání

Vydávají se v obalech o obsahu obvykle 10 ml, nejvýše však 20 ml, s uzávěry umožňujícími podávání ve formě jednotlivých kapek.