Český lékopis 1997

Oculoguttae viscosae isotonicae

N

Viskózní izotonické oční kapky

Synonymum. Collyrium viscosum isotonicum

Je to sterilní viskózní roztok hydroxypropylmethylcelulosy s chloridem sodným (NaCI, Mr 58,44) a protimikrobní přísadou.

Obsahuje 0,85 % až 0,95 % NaCI.

Příprava

Hydroxypropylmethylcellulosum 0,50 g
Natrii chloridum 0,90 g
Carbaethopendecinii bromidum 0,02 g
Aqua purificata ad 100,0 g

Chlorid sodný se rozpustí v 50 g vysterilizované čištěné vody, roztok se zahřeje na 80 °C až 90 °C a za neustálého míchání se přidává hydroxypropylmethylcelulosa, jejíž zdánlivá viskozita 2% roztoku je v rozmezí 3000 až 5600 mPa.s. Tekutina se nechá v uzavřené nádobě při pokojové teplotě za občasného promíchávání stát do vychladnutí. Potom se přidá roztok karbethopendeciniumbromidu ve 20 g vysterilizované čištěné vody a doplní se vysterilizovanou čištěnou vodou na 100,0 g. V uzavřené nádobě se nechá stát 8 h až 24 h při 4 °C až 8 °C a rozplní se v prostoru čistoty A do sterilních lahviček.

Vlastnosti

Čirá, nejvýše slabě opalizující bezbarvá a slabě viskózní tekutina.

Zkoušky totožnosti

  1. Barví plamen žluté (sodík).

  2. 1 ml se zředí 4 ml vody R. Tento roztok vyhovuje zkoušce a) na chloridy (2.3.1).
  3. 1 ml se zahřeje; vznikne vločkovitá sraženina, která se po ochlazení opět rozpustí (ethery celulosy).
  4. 2 ml se okyselí 1,5 ml kyseliny sírové zředěné RS, přidá se 5 ml chloroformu R a 0,1 ml roztoku manganistanu draselného R (1 g/l); po protřepání se chloroformová vrstva zbarví slabě červenofialově (kvartérní amoniové sloučeniny).

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Zkoušený přípravek je bezbarvý (2.2.2, Metoda II) a neopalizuje silněji než porovnávací suspenze I (2.2.1).

Viskozita (2.2.8). 15 mPa.s až 26 mPa.s.

Hodnota pH (2.2.3). 5,0 až 6,5.

Sterilita (2.6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu.

Stanovení obsahu

Chlorid sodný. 5,000 g se zředí 30 ml vody R, přidají se 3 ml kyseliny sírové zředěné RS a titruje se dusičnanem stříbrným 0,1 mol/l i~S za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20) (stříbrná a nasycená kalomelová elektroda).

1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS odpovídá 5,844 mg NaCI.

Uchovávání

Viz článek Ocularia.

V chladnu, chráněny před světlem.

Označování

Viz článek Ocularia, odstavec Oculoguttae.

V označení na obalu se uvede název použité protimikrobní konzervační látky.

Vydávání

Vydávají se v obalech o obsahu obvykle 10 ml, nejvýše však 20 ml, s uzávěry umožňujícími podávání ve formě jednotlivých kapek.