Český lékopis 1997

Pilocarpini oculoguttae

N

Pilokarpinové oční kapky

Synonymum. Collyrium pilocarpinii chlorati

Je to sterilní roztok pilokarpiniumchloridu (C11H17ClN2O2, Mr 244,72) s izotonizační a protimikrobní přísadou.

Obsahuje 90,0 % až 110,0 % předepsaného množství C11H17CIN2O2.

Příprava

Pilocarpini hydrochloridum 1,00 g 2,00 g
Carbaethopendecinii bromidum 0,02 g 0,02 g
Acidum boricum 1,27 g 0,85 g
Natrii tetraboras 0,03 g 0,02 g
Aqua purificata ad 100,0 g ad 100,0 g

Ve vysterilizované čištěné vodě prosté oxidu uhličitého se při teplotě 60 °C až 70 °C rozpustí kyselina boritá a tetraboritan sodný. Po zchladnutí se přidá pilokarpiniumchlorid a karbethopendeciniumbromid, provede se membránová filtrace (5.1. I) a rozplní se do sterilních lahviček v prostoru čistoty A. V odůvodněných případech lze k protimikrobnímu zajištění použít jinou vhodnou látku.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá tekutina. Je inkompatibilní se solemi stříbra a s alkalicky reagujícími látkami.

Zkoušky totožnosti

  1. Ke 3 ml se přidá 0,1 ml kyseliny sírové zředěné RS, 1 ml chloroformu R, 1 ml čerstvě připraveného peroxidu vodíku zředěného R, 0,05 ml roztoku dichromanu draselného R (50 g/l) a směs se důkladně protřepe; chloroformová vrstva se zbarví modrofialově (pilokarpin).

  2. Vyhovuje zkoušce a) na chloridy (2.3.1).
  3. 5 ml se odpaří na porcelánové misce na vodní lázni do sucha, zbytek se rozpustí ve 3 ml lihu 96% R, přidá se 0,5 ml kyseliny sírové R. Zapálený roztok hoří plamenem, který je zvláště na okraji zeleně zbarvený (kyselina boritá).
  4. 1 ml se okyselí 1,5 ml kyseliny sírové zředěné RS, přidají se 2 ml chloroformu R a 0,1 ml roztoku manganistanu draselného R (1 g/l). Po důkladném protřepání se chloroformová vrstva zbarví růžovofialově (kvartérní amoniová sloučenina).

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Zkoušený přípravek je čirý (2.2. I) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 4,8 až 6,1.

Sterilita (2.6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu.

Stanovení obsahu

Do dělicí nálevky se odváží množství odpovídající asi 0,100 g pilokarpiniumchloridu, přidá se 15 ml chloroformu R a 1 g hydrogenuhličitanu sodného R a 30 s se intenzívně protřepáná. Po oddělení vrstev se chloroformová vrstva zfiltruje přes vatu s vrstvou síranu sodného bezvodého R do titrační baňky. Vodná vrstva se stejným způsobem vytřepe ještě dvakrát s 10 ml chloroformu R. Nakonec se dělicí nálevka i vata promyjí 5 ml chloroformu R. Ke spojeným chloroformovým podílům se přidá 15 ml kyseliny octové bezvodé R, 0,05 ml violeti krystalové RS a titruje se z mikrobyrety kyselinou chloristou 0,05 mol/l VS do jasně modrého zbarvení. Nalezená spotřeba se koriguje výsledkem slepé zkoušky.

1 ml kyseliny chloristé O, OS mol/l VS odpovídá 12,24 mg C11H17ClN2O2.

Uchovávání

Viz článek Ocularia.

Chráněny před světlem.

Označování

Viz článek Ocularia, odstavec Oculoguttae.

V označení na obalu se uvede název použité protimikrobní přísady.

Vydávání

Vydávají se jen na lékařský předpis.

Vydávají se v obalech o obsahu obvykle 10 ml, nejvýše však 20 ml, s uzávěry umožňujícími podávání ve formě jednotlivých kapek.