Český lékopis 1997

Plantaginis extractum fluidum

2000

Tekutý jitrocelový extrakt

Synonymum. Extractum plantaginis fluidum

Je to lihovodný výtažek z jitrocelových listů.

Příprava

Připravuje se macerací jitrocelových listů (8000) způsobem uvedeným v článku Extracta s tím, že se použije jeden díl jitrocelových listů, 3 díly vody a 1 díl lihu 96%. Maceruje se 2 dny při pokojové teplotě. Poměr výchozí drogy k hotovému přípravku 1 : 1,1.

Vlastnosti

Tmavě hnědá tekutina charakteristického pachu, poněkud trpké, slaně nahořklé chuti. S vodou se míchá bez zákalu.

Zkouška totožnosti

Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu GF254 R.

Zkoušený roztok. 5 ml se zředí 5 ml methanolu R a zfiltruje se.

Porovnávací roztok. 5 mg žluti naftolové S R se rozpustí v 1,0 ml methanolu R.

Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů (20 mm x 3 mm) 20 μl zkoušeného roztoku a 10 pl porovnávacího roztoku. Vyvíjí se směsí objemových dílů vody R, kyseliny octové ledové R a ethylacetatu R (20 + 20 + 60) po dráze 10 cm. Vrstva se usuší na vzduchu. Pak se postříká dimethylaminobenzaldehydem RS2 a suší se 10 min při 100 °C až 105 °C.

Na chromatogramu zkoušeného roztoku je intenzívní hnědošedá skvrna (aukubin), která se barví modrošedě v poloze přibližně odpovídající skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku mohou být další méně intenzívní skvrny, odpovídající zbarvením aukubinu; na čele chromatogramu je intenzívně zbarvená skvrna (chlorofyl).

  Zkoušky na čistotu

  Hustota (2.2.5). pzo = 1,020 g/cm' až 1,050 g/cm3.

  Ethanol (2.9.10). 25,0 % až 30,0 %.

  Methanol a 2-propanol (2.9.11). Nejvýše 0,05 % (V/V) methanolu a nejvýše 0,05 % (V/V) 2-propanolu.

  Zbytek po odpaření. 18,0 % až 22,0 %. Stanoví se způsobem uvedeným v článku Extracta, odstavec Extracta fluida.

  Uchovávání

  Viz článek Extracta.

  Označování

  Viz článek Extracta.