Český lékopis 1997

Solutio Galli-Valerio

N

Galli-Valeriův roztok

Je to roztok fenolu (C6H60, MI 94,11), tetraboritanu sodného (Na2B4O7, . 10H2O, Mr 381,37) a formaldehydu (CH2O7, Mr 30,03) ve směsi glycerolu a vody.

Obsahuje 0,45 % až 0,55 % C6H6O7, 1,35 % až 1,65 % Na2B4O7, . 10H2O a 0,82 % až 1,00 CH2O .

Příprava

Phenolum 5,0 g
Glycerolum 85% 15,0 g
Natrii tetraboras 15,0 g
Formaldehydi Solutio 35% 25,0 g
Aqua purificata ad 1000,0 g

Tetraboritan sodný se rozpustí v 900 g čištěné vody, přidá se glycerol, roztok formaldehydu a fenol, doplní se čištěnou vodou do 1000,0 g, promíchá se a zfiltruje.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá nebo nejvýše slabě načervenalá tekutina charakteristického fenolového a formaldehydového pachu.

Zkoušky totožnosti

  1. K 1 ml se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS a zneutralizuje se kyselinou chlorovodíkovou 0,1 mol/l RS. Potom se přidá 0,1 ml chloridu železitého RSI; vznikne hnědofialové zbarvení (fenol).

  2. K 1 ml se přidá 1 ml vody R, 1 ml síranu mědňatého RS a 2 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS; tekutina se zbarví tmavomodře (glycerol).
  3. 5 ml se zahustí na porcelánové misce na vodní lázni, zbytek se rozpustí ve 3 ml lihu 96% R a přidá se 0,5 ml kyseliny sírové R. Zapálený roztok hoří plamenem, který je zejména na okraji zeleně zbarvený (kyselina boritá).
  4. Ke 3 ml se přidají 2 ml dusičnanu stříbrného amoniakálního RS a tekutina se zahřeje; vylučuje se kovové stříbro (formaldehyd).

Zkouška na čistotu

Hustota (2.2.5). pZO= 1,011 g/cm3 až 1,014 g/cm3.

Stanovení obsahu

Fenol. 5,000 g se ve 200ml kuželové baňce se zabroušenou zátkou smíchá s 25,0 ml bromičnanu draselného 0,0167 mol/l TrS, přidá se asi 1 g bromidu draselného R a 30 ml kyseliny sírové zředěné RS. Baňka se ihned uzavře, její obsah se dobře promíchá a nechá se 15 min stát na tmavém místě. Pak se přidají asi 2 g jodidu draselného R a směs se po promíchání nechá stát za stejných podmínek dalších 10 min. Uvolněný jod se titruje thiosíranem sodným 0,1 mol/l VS do slabě žlutého zbarvení, poté se přidají 3 ml škrobu RS a dotitruje se do odbarvení. 1 ml bromičnanu draselného 0,0167 mol/l VS odpovídá 1,569 mg C6H60.

Tetraboritan sodný. 10,000 g se po přidání 0,1 ml oranže methylové RS titruje kyselinou chlorovodíkovou 0,1 mol/l VS ze žlutého do oranžově červeného zbarvení. Ztitrovaný roztok se použije ke stanovení formaldehydu.

1 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS odpovídá 19,07 mg Na2B4O7 . 10H2O.

Formaldehyd. Ke ztitrovanému roztoku ze stanovení tetraboritanu sodného se přidá 10 ml peroxidu vodíku koncentrovaného R, 20,0 ml hydroxidu sodného 0,5 mol/l VS, mírně se zahřeje na vodní lázni a nechá se 1 h stát za občasného promíchávání. Potom se přidá 0,2 ml modři bromthymolové RS3 a retitruje se kyselinou chlorovodíkovou 0,5 mol/l VS z modrého do žlutého zbarvení. Nalezená spotřeba se odečte od spotřeby slepé zkoušky.

1 ml hydroxidu sodného 0,5 mol/l odpovídá 15,01 mg CH2O.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.

Vydávání

Bez lékařského předpisu se nevydává