Český lékopis 1997

Spiritus ethereus

N

Etherový líh

Je to směs ethanolu 85% s etherem.

Příprava

Ether solvens 25,0 g
Ethanolum 85% 75,0 g

Ether prostý antioxidačních přísad se smíchá s ethanolem 85%.

Vlastnosti

Bezbarvá čirá těkavá tekutina charakteristického pachu.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 ml se smíchá s 1 ml vody R a opatrně se zahřeje na 40 °C. Potom se přidá 1 ml roztoku hydroxidu sodného 1 mol/l RS a 2 ml jodu 0,05 mol/l RS; vznikne žlutá sraženina a je cítit pach jodoformu (ethanol).

  2. Stanovení obsahu je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Hustota (2.2.5). pzo = 0,805 g/cm3 až 0,809 g/cm3.

Látky s cizím pachem. Filtrační papír o průměru 80 mm se navlhčí 5 ml zkoušeného přípravku a nechá se odpařit. Ihned po odpaření není cítit cizí pach.

Odparek. 5,00 g se odpaří do sucha na vodní lázni 40 °C teplé a potom se 30 min suší při 100 °C až 105 °C. Zbytek váží nejvýše 1 mg (0,02 %).

Stanovení obsahu

5,0 ml se v odměrném válci se zabroušenou zátkou protřepe s 5,0 ml roztoku octanu draselného R (330 g/l) a nechá se oddělit; objem etherové vrstvy je v rozmezí 1,85 ml až 2,65 ml.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, v chladnu, chráněn před světlem.

Označování

Hořlavina.