Český lékopis 1997

Thymi extractum fluidum

2000

Tekutý tymiánový extrakt

Synonymum. Extractum thymi fluidum

Je to lihovodný výtažek z tymiánové natě.

Příprava

Připravuje se macerací thymiánové natě (2000) způsobem uvedeným v článku Extracta s tím, že se použije jeden díl thymiánové natě, 0,1 dílů glycerolu 85% a 2 díly lihu 25%. Maceruje se 2 dny při pokojové teplotě. Poměr výchozí drogy k hotovému přípravku je 1 : 1,16.

Vlastnosti

Tmavě hnědá tekutina, charakteristického pachu a chuti. Chladem se kalí, při pokojové teplotě se opět vyjasní. S vodou se mísí bez zákalu, s lihem 96% se zakaluje.

Zkouška totožnosti

Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu s fluorescenční prisadou pro detekci při 254 nm.

Zkoušený roztok. 4,0 g se protřepávají 3 min s 5 ml dichlormethanu R. Dichlormethanová vrstva se zíiltruje přes 2 g síranu sodného bezvodého R. Filtrát se použije jako zkoušený roztok. Porovnávací roztok. 5 mg thymolu R a 10 µl karvakrolu R se rozpustí v 10 ml dichlormethanu R.

Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů (20 mm x 3 mm) po 20 μl každého roztoku a vyvíjí se dvakrát dichlormethanem R po dráze 12 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm; skvrny se označí. Na chromatogramech porovnávacího roztoku a zkoušeného roztoku je ve střední části patrná skvrna thymolu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku je těsně nad skvrnou odpovídající thymolu intenzívní skvrna, další skvrny jsou patrné v dolní třetině chromatogramu. Vrstva se postříká anisaldehydem RS a suší se 10 min při 100 °C až 105 °C. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je ve střední části hnědorůžová skvrna odpovídající thymolu a těsně pod ní světle fialová skvrna odpovídající karvakrolu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou skvrny odpovídající polohou a zbarvením skvrnám na chromatogramu porovnávacího roztoku více nebo méně intenzívní v závislosti na druhu použité tymiánové nati. Mezi dvěma hlavními skvrnami a startem mohou být další skvrny. V blízkostí čela chromatogramu je fialovočervená až šedofialová skvrna; další skvrny jsou v okolí startu.

  Zkoušky na čistotu

  Hustota (2.2.5). pzo = 1,010 g/cm3 až 1,050 g/cm3.

  Ethanol (2.9.10). 17,0 % až 23,0 %.

  Methanol a 2-propanol (2.9.11). Nejvýše 0,05 % (V/V) methanolu a nejvýše 0,05 % (V/V) 2-propanolu.

  Zbytek po odpaření. 14,0 % až 18,0 %.Stanoví se způsobem uvedeným v článku Extracta, odstavec Extracta fluida.

  Uchovávání

  Viz článek Extracta.

  Označování

  Viz článek Extracta.