Český lékopis 1997

Unguentum emulsificans anionicum

N

Emulgující aniontová mast

Je to mast emulgující vodu s aniontovým emulgátorem. Obsahuje 2,2 % až 3,2 % alkylsíranů, počítáno jako cetylsíran sodný (C16H33NaO4S, Mr 344,48).

Příprava

Alcohol cetylstearylicus emulsificans A 300,0 g
Paraffmum liquidum 200,0 g
Vaselinum album 500,0 g

Emulgující cetylstearylalkohol typu A, tekutý parafin a bílá vazelína se roztaví a míchají se do vychladnutí.

Vlastnosti

Prosvítavá bílá mast slabého charakteristického pachu. Dá se do ní vmíchat voda.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g masti se míchá v kádince s 5,0 g chloroformu R a stejné množství se v jiné kádince smíchá s 5,0 g vody R. Zkoušená mast se rozpustí v chloroformu, ve vodě se nerozpouští (hydrofobní mast).
  2. 1 g se v porcelánovém kelímku spálí a vyžíhá. Zbytek se rozpustí mírným zahřátím ve 2 ml kyseliny chlorovodíkové 10~ RS a 2 ml vody R a zfiltruje se. Filtrát se použije také ke zkoušce C. Ke 2 ml filtrátu se přidá chlorid barnatý RSl; vylučuje se bílá sraženina nerozpustná v kyselině chlorovodíkové (alkylsíran).
  3. Barví žlutě nesvítivý plamen (sodík).

Zkoušky na čistotu

Číslo zmýdelnění (2.5.6). Nejvýše 3. 2,000 g se odváží do skládaného filtru, vloží se do Soxhletova extrakčního přístroje a vyluhuje se 1 h asi 30 ml až 50 ml etheru R. Z výluhu se ether oddestiluje a zbytek se použije ke stanovení.

Číslo hydroxylové (2.5.3). 55 až 70.

Stanovení obsahu

2,000 g se v kuželové baňce se zabroušenou zátkou smíchají za mírného zahřátí s 25,0 ml chloroformu R. Po ochlazení se přidá 20,0 ml vody R, 5 ml kyseliny sírové zředěné R, 0,1 ml roztoku žlutě dimethylové R (1 g/l) v chloroformu R a za silného protřepávání se titruje karbethopendeciniumbromidem 0,01 mol/l 0S z červeného do žlutého zbarvení chloroformové vrstvy.

1 ml karbethopendeciniumbromidu 0,01 mol/l i~S odpovídá 3,445 mg C16H33NaO4S.

Uchovávání

Viz článek Unguenta.

Chráněna před světlem.