Český lékopis 1997

Vaccinum febris typhoidis

Vakcína proti tyfu

Je to sterilní suspenze inaktivovaných mikrobů Salmonella typhi obsahující nejméně 5 . 10 s a nejvýše 1 . 109 bakterií (S. typhi) v lidské dávce. Lidská dávka nepřesahuje 1 ml.

Výroba

Připravuje se systémem jeďnotné inokulace z vhoďného kmene S. typhi, jako např. Ty 24). Hotový přípravek představuje nejvýše tři subkultury kmene, u kterého byly provedeny laboratorní a klinické zkoušky prokazující jeho vhodnost. Bakterie se inaktivují acetonem, formaldehydem, fenolem nebo teplem, případně kombinací posleďních dvou metod.

Výrobní postup se validuje, aby se prokázalo, že výrobek, bude-li zkoušen, vyhoví takto upravené zkoušce na neškodnost imunních sér a vakcín pro humánní použití (2.6.9): vstříkne se 0,5 ml vakcíny každé myši a 1,0 ml každému morčeti.

Zkouška totožnosti

Totožnost se prokazuje specifickou aglutinací.

  Zkoušky na čistotu

  Fenol (2. S.1 S). Nejvýše 5 g/l, pokud byl použit při výrobě přípravku.

  Antigenní schopnost. Je-li vakcína podána vnímavým laboratorním zvířatům, vyvolá vznik anti-O, anti-H a v menší míře i anti-Vi aglutininů.

  Sterilita (2.6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu.

  Uchovávání

  Viz článek Vaccina ad usum humanum.

  Označování

  Viz článek Vaccina ad usum humanum. V označení na obalu se uvede:


  4) Tento kmen je poskytován Střediskem pro spolupráci při standardizaci a výzkumu bakteriálních vakcín Světové zdravotnické organizace, Ústav lidských sér a očkovacích látek, Szallas Utca 5, H - 1107, Budapešť, Maďarsko.