Český lékopis 1997

Zinci sulfatis oculoguttae

N

Oční kapky se síranem zinečnatým

Synonymum. Collyrium unci sulfurici

Je to sterilní roztok síranu zinečnatého (ZnS04. 7H2O , Mr 287,54), kyseliny borité (H3B03, Mr 61,83) a tetraboritanu sodného (Na2B40, . 1OH2O , Mr 381,37) s protimikrobní přísadou. Obsahuje 0,22 % až 0,28 % ZnS04. 7H2O , 1,56 % až 1,70 % H3B03 a 0,027 % až 0,033 Na2B4O7 . 10H2O .

Příprava

Zinci sulfas heptahydricus 0,25 g
Acidum boricum 1,62 g
Natrii tetraboras 0,03 g
Thiomersalum 0,002 g
Aqua purificata ad 100,0 g

Kyselina boritá a tetraboritan sodný se rozpustí v roztoku 0,002 g thiomersalu v 90 g vysterilizované čištěné vody 60 °C až 70 °C teplé. V ochlazeném roztoku se rozpustí síran zinečnatý, doplní se vysterilizovanou čištěnou vodou na 100,0 g, provede se membránová filtrace, rozplní se do vhodných obalů v prostoru čistoty A nebo se sterilizuje v konečném obalu párou (5.1.1), např. 20 min při 121 °C. V odůvodněných případech lze jako protimikrobní přísadu použít fenylhydrargyriumborat (0,01 g/l).

Vlastnosti

Čirá bezbarvá tekutina.

Zkoušky totožnosti

  1. K 5 ml se přidává po kapkách hydroxid sodný zředěný RS; vzniká bílá amorfní sraženina, která se rozpustí v nadbytku hydroxidu sodného zředěného RS (zinek).
  2. 1 ml vyhovuje zkoušce (a) na sírany (2.3.1).
  3. 5 ml se odpaří na porcelánové misce na vodní lázni do sucha, zbytek se rozpustí ve 3 ml lihu 96% R a přidá se 0,5 ml kyseliny sírové R. Zapálený roztok hoří plamenem, který je zejména na okraji zeleně zbarvený (kyselina boritá a boritany).
  4. 2 ml se protřepou s 1 ml chloroformu R a 0,2 ml dithizonu RS; chloroformová vrstva se zbarví hnědožlutě (sloučenina rtuti).

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Zkoušený přípravek je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH(2.2.3). 5,7 až 6,3.

Sterilita (2.6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu.

Stanovení obsahu

Síran zinečnatý. 10,00 g se zředí 50 ml vody R a provede se chelatometrická titrace zinku (2.5.11). 1 ml edetanu disodného 0,02 mol/l VS odpovídá 5,75 mg ZnS04 . 7H2O .

Tetraboritan sodný. K 10,00 g se přidá 0,1 ml červeně methylové RS a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 0,01 mol/l US ze žlutého do fialově červeného zbarvení. Nalezená spotřeba se koriguje výsledkem slepé zkoušky.

1 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS odpovídá 1,907 mg Na2B4O7 . 10H2O .

Kyselina boritá. Ke ztitrovanému roztoku ze stanovení tetraboritanu sodného se přidá směs 10 ml čerstvě připraveného roztoku sorbitolu R (200 g/l) a 1,0 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS předem zneutralizovaná hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS na 0,5 ml modři thymolové RS do zeleného zbarvení. Titruje se týmž odměrným roztokem do stejného zbarvení.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 6,183 mg H3B03. Obsah volné kyseliny borité v procentech se vypočítá podle vzorce:

[b - (0,2 · a + 0,2 · c)] · 0,6183 ,
n

v němž značí:

a - spotřebu kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l US při stanovení tetraboritanu sodného v mililitrech,
b - spotřebu hydroxidu sodného 0,1 mol/l 0S při stanovení kyseliny borité v mililitrech,
c - spotřebu edetanu disodného 0,02 mol/l 0S při stanovení síranu zinečnatého v mililitrech přepočtenou na navážku pro stanovení kyseliny borité,
n - navážku zkoušeného přípravku pro stanovení kyseliny borité v gramech.

Uchovávání

Viz článek Ocularia.
Chráněny před světlem.

Označování

Viz článek Ocularia, odstavec Oculoguttae.

V označení na obalu se uvede název použité protimikrobní přísady.

Vydávání

Vydávají se v obalech o obsahu obvykle 10 ml, nejvýše však 20 ml, s uzávěry umožňujícími podávání ve formě jednotlivých kapek.