Český lékopis 1997

Acidum phosphoricum 10%

Kyselina fosforečná 10%

Synonymum. Acidum phosphoricum dilutum

Obsahuje 9,5 % až 10,5 % H3PO4 (Mr 98,00).

P~íprava 115 g kyseliny fosforečné 85% se smíchá s 885 g vody R.

Zkoušky totožnosti

  1. Roztok reaguje silně kysele (2.2.4).
  2. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, zneutralizovaný hydroxidem sodným zředěným RS vyhovuje zkoušce na fosforečnany (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 86,0 g se zředí vodou R na 150 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S na Zkoušky na čistotu je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Látky srážené amoniakem. K 10 ml roztoku S se přidá 8 ml amoniaku zředěného RSl; roztok neopalizuje intenzívněji než směs obsahující 10 ml roztoku S a 8 ml vody R.

Kyselina fosforná a kyselina fosforitá. K 5 ml roztoku S se přidají 2 ml dusičnanu stříbrného RS2 a roztok se 5 min zahřívá na voďní lázni; vzhled roztoku se nezmění.

Chloridy (2.4.4). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (6 µg/g).

Sírany (2.4.13).

15 ml zkoušené látky vyhovuje limitní zkoušce na sírany (10 µg/g).

Arsen (2.4.2). 7,5 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (0,2 µg/g).

Těžké kovy (2.4. 8). 20 g se smíchá se 4 ml amoniaku zředěného RSI a roztok se zředí vodou R na 25 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (1 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 8 ml záklaďního roztoku olova (1 µg Pb/ml) a 2 ml vody R.

Železo (2.4.9). 3 ml roztoku S zředěného vodou R na 10 ml vyhovuje limitní zkoušce na železo (6 µg/g).

Stanovení obsahu

K 8,60 g se přidá roztok připravený rozpuštěním 10 g chloridu sodného R ve 30 ml vody R. Přidá se 0,1 ml fenolftaleinu RS jako indikátoru a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 49,00 mg H3PO4.