Český lékopis 1997

Acidum tartaricum

Kyselina vinná

 

C4H6O6   Mr 150,09 CAS 87-69-4

Je to kyselina (2R, 3R)-2,3-dihydroxybutandiová.

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,5 % až 101,0 % sloučeniny C4H6O6.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystalky. Je velmi snadno rozpustná ve vodě a snadno rozpustná v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, je silně kyselý (2.2.4).
  2. B. Vyhovuje zkoušce na vínany (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 5,0 g se rozpustí ve vodě destilované R a zředí se jí na 50 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda II).

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +12,0° až +12,8 °; měří se roztok připravený rozpuštěním 5,00 g ve vodě R a zředěním vodou R na 25 ml.

Kyselina št'avelová. 0,80 g se rozpustí ve 4 ml vody R, přidají se 3 ml kyseliny chlorovodíkové R, 1 g zinku R granulovaného, směs se 1 min vaří a nechá se 2 min stát. Tekutina se převede do zkumavky, ve které je 0,25 ml roztoku fenylhydraziniumchloridu R (10 g/l), zahřeje se k varu a rychle se ochladí. Pak se převede do odměrného válce, kam se přidá stejný objem kyseliny chlorovodíkové R a 0,25 ml roztoku hexakyanoželezitanu draselného R (50 g/l), protřepe se a nechá se 30 min stát. Růžové zbarvení roztoku není intenzívnější než zbarvení současně připraveného porovnávacího roztoku obsahujícího 4 ml roztoku kyseliny štávelové R (0,1 g/l) (350 µg/g, počítáno jako kyselina šťavelová bezvodá).

Chloridy (2.4.4). 5 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovovuje limitní zkoušce na chloridy (100 /zg/g).

Sírany (2.4.13).

10 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na Sírany (150 µg/g).

Vápník (2.4.3). K 5 ml roztoku S se přidá 10 ml roztoku octanu sodného R (50 g/l) ve vodě destilované R. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na vápník (200 μg/g).

Těžké kovy (2.4. 8). 2,0 g vyhovují limitní zkoušce C na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,2 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,650 g se rozpustí v 25 ml vody R, přidá se 0,5 ml fenolftaleinu RS a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS do vzniku růžového zbarvení.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 75,05 mg C4H6O6.