Český lékopis 1997

Alprostadilum

2001

Alprostadil

Synonymum. Prostaglandin El

 


C20H34O5 Mr 354,48 CAS 745-65-3

Je to kyselina7-{(1R, 2R, 3R)-3-hydroxy-2-[(1E, 3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl]heptanová. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 95,0 % až 102,5 % sloučeniny C20H34O5.

Vlastnosti

Vzhled. Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek.

Rozpustnost. Prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%, dobře rozpustný v acetonu a těžce rozpustný v ethylacetatu.

Zkoušky totožnosti

 1. Specifická optická otáčivost (2.2.7). -60° až -70°, počítano na bezvodou látku; měří se roztok připravený v čas potřeby rozpuštěním 50 mg v lihu 96% R a zředěním stejným rozpouštědlem na 10,0 ml.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Porovnání s alprostadilem CRL. Příprava. Měří se látky ve formě tablet.
 3. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Stanovení obsahu.

  Hodnocení. Retenční čas a velikost hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá retenčnímu času a velikostí hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Zkoušky na čistotu

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Roztoky se připraví za ochrany před světlem.

Zkoušený roztok. 10,0 mg se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů acetonitrilu RI a vody R a zředí se stejnou směsí na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 100 μl zkoušeného roztoku se zředí směsí stejných objemových dílů acetonitrilu RI a vody R na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (b).1,0 mg dinoprostonu nečistoty C CRL (alprostadilu nečistoty H) a 1,0 mg alprostadilu CRL se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů acetonitrilu RI a vody R a zředí se stejnou směsí na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (c). Jsou-li rozkladné složky (nečistota A a nečistota B) připraveny in siru, 1 mg zkoušené látky se rozpustí ve 100111 hydroxidu sodného 1 mol/l RS (roztok se zbarví hnědočerveně), po 3 min se přidá 100 p1 kyselinry fosforečné 1 mol/l RS (žlutobílý opalizující roztok) a zředí se směsí stejných objemových dílů acetonitrilu RI a vody R na 5,0 ml.

Systém A

Kolona:

Mobilní fáze:

Průtoková rychlost. 1 ml/min.

Detekce. Spektrofotometr, 200 nm.

Nástřik. Nastřikuje se po 20 μl za použití injektorové smyčky.

Test způsobilosti systému:

Systém B

Použijí se stejné podmínky jako v systému A s následující mobilní fází a elučním programem:

Test způsobilosti systému:

Zkouška se provede podle postupu v systému A a B.

Limity:

Tab. 1

Nečistota Relativní retenční čas (systém A) Relativní retenční čas (systém B) Korekční faktor
nečistota G 0,80 - 0,7
nečistota F 0,88 - 0,8
nečistota D 0,90 - 1,0
nečistota H 0,96 - 0,7
nečistota E 1,10 - 0,7
nečistota C - 1,36 1,9
nečistota K - 1,85 0,06
nečistota A - 2,32 0,7
nečistota B - 2,45 1,5
nečistota I - 4,00 1,0
nečistota J - 5,89 1,0

Voda, mikrostanovení (2.5.32). Nejvýše 0,5 %; stanoví se s 50 mg zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) způsobem popsaným ve zkoušce Příbuzné látky, systém A, viz Zkoušky na čistotu.

Roztoky se připraví za ochrany před světlem.

Zkoušený roztok. 10,0 mg se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů acetonitrilu RI a vody R a zředí se stejnou směsí na 25,0 ml. 3,0 ml tohoto roztoku se zředí směsí stejných objemových dílů acetonitrilu RI a vody R na 20,0 ml.

Porovnávací roztok. 10,0 mg alprostadilu CRL se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů acetonitrilu Rl a vody R a zředí se stejnou směsí na 25,0 ml. 3,0 ml tohoto roztoku se zředí směsí stejných objemových dílů acetonitrilu RI a vody R na 20,0 ml.

Nástřik. Nastřikuje se po 20 µl.

Vypočítá se obsah C20H3405 v procentech.

Uchovávání

Při teplotě 2 °C až 8 °C.

Venenum.

Následující vzorové chromatogramy jsou uvedeny jen pro informaci, netvoří závaznou část článku.

Obr. 1 Vzorový chromatogram pro zkoušku Příbuzné látky (systém A).

Obr. 2 Vzorový chromatogram pro zkoušku Příbuzné látky (systém B).

Nečistoty

 1. kyselina7-{(1R, 2S)-2-[(1E, 3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopent-3-enyl}heptanová (prostaglandin A1), 
 2. kyselina7-{2-[(1E, 3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopent-1-enyl}heptanová (prostaglandin B1),
 3. kyselina 7-{(1R, 2R, 3R)-3-hydroxy-2-[(1E)-3-oxookt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl}heptanová (15-oxoprostaglandin E1 ),
 4. kyselina7-{(1R, 2R, 3R)-3-hydroxy-2-[(1E, 3R)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl}heptanová(15-epiprostaglandin E1 ),
 5. kyselina7-{(1R, 2R, 3S)-3-hydroxy-2-[(1E, 3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl}heptanová (11-epiprostaglandin E1),
 6. kyselina 7-{(1S, 2R, 3R)-3-hydroxy-2-[(1E, 3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl}heptanová (8-epiprostaglandin E1 ),
 7. kyselina (52)-7-{(1R, 2R, 3R)-3-hydroxy-2-[(1E, 3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl}hept-5-enová (dinoproston, prostaglandin E2),
 8. kyselina (SE)-7-{(1R, 2R, 3R)-3-hydroxy-2-((1E, 3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl}hept-5-enová ((SE)-prostaglandin E2),   
 9. R=CH2-CH3: ethyl-7-{(1R, 2R, 3R)-3-hydroxy-2-[(1E, 3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl}heptanoat1) (ethylester prostaglandinu E1),
 10. R=CH2(CH3)2: isopropyl-7-{(1R, 2R, 3R)-3-hydroxy-2-[(1E, 3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxo-cyklopentyl}heptanoat2) (isopropy1Ester prostaglandinu E1),
 11. trifenylfosfinoxid.

1) ethyl-7-{ (1R, 2R, 3R}-3-hydroxy-2-[( 1E, 3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl } heptanoát
2) isopropyl-7-{(1R, 2R, 3R)-3-hydroxy-2-[(1E, 3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl}heptanoát