Český lékopis 1997

Aluminii chloridum hexahydricum

Hexahydrát chloridu hlinitého

AlCl3 . 6H2O Mr 241,43
Mr bezvodého 133,34
CAS 7784-13-6

Obsahuje 95,0 % až 101,0 % sloučeniny AlCl . 6H2O .

Vlastnosti

Bílý nebo slabě žlutý krystalický prášek nebo bezbarvé rozplývající se krystaly. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, snaďno rozpustný v lihu 96%, dobře rozpustný v glycerolu.

Zkoušky totožnosti

  1. 0,1 ml roztoku S2, viz Zkoušky na čistotu, se zředí vodou R na 2 ml. Roztok vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).
  2. 0,3 ml roztoku S2 se zředí vodou R na 2 ml. Roztok vyhovuje zkoušce na hliník (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok Sl. 10,0 g se rozpustí ve vodě destilované R a zředí se jí na 100 ml.

Roztok S2. 50 ml roztoku S 1 se zředí vodou R na 100 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S2 je čirý (2.2.1) a není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztok H, (2.2.2, Metoda II).

Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S1 vyhovuje limitní zkoušce na sírany (100 µg/g).

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. K 20 ml roztoku S2 se přidá 100 ml vody R a zahřeje se k varu. K horkému roztoku se přidá 0,2 ml červeně methylové RS. Přidává se amoniak zředěný RSI do změny zbarvení indikátoru na žluté a zředí se vodou R na 150 ml. Potom se zahřej e k varu a zfiltruje se. 75 ml filtrátu se odpaří na vodní lázni do sucha a žíhá do konstantní hmotnosti; hmotnost zbytku váží nejvýše 2,5 mg (0,5 %).

Těžké kovy (2.4. 8). 12 ml roztoku S1 vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (20 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (2 µg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 10 ml roztoku S1 vyhovuje limitní zkoušce na železo (10 μg/g).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 42,0 % až 48,0 %;stanoví se s 50,0 mg zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,500 g se rozpustí ve 25,0 ml vody R a provede se chelatometrická titrace hliníku (2.5.11). Titruje se síranem zinečnatým 0,1 mol/l VS do změny šedozeleného zbarvení indikátoru na růžové . Provede se slepá zkouška.

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 24,14 mg AlCl3 . 6H2O.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.