Český lékopis 1997

Aminophenazonum

N

Aminofenazon

C13H17N3O Mr 231,30 CAS 58-15-1

Je to 4-dimethylamino-1-fenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon. Obsahuje 99,0 % až 100,5 sloučeniny C13H17N3O.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo drobné bezbarvé krystalky. Je dobře rozpustný ve vodě a snadno rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Teplota tání (2.2.14) 107 °C až 109 °C.
  2. K 10 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 0,2 ml dusičnanu stříbrného RS2; roztok se zbarví zprvu modrofialově a pak se vylučuje stříbro.

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 5,0 g se rozpustí zahřátím ve vodě prosté oxidu uhličitého R a po ochlazení se jí zředí na 100 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S j e čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II). Hodnota pH (2.2.4). 7,5 až 9,0; měří se roztok S.

Snadno zuhelnitelné látky. 0,20 g se rozpustí v 5 ml kyseliny sírové R Roztok je čirý a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Z 6.

Fenazon. Ke 2 ml roztoku S se přidají 3 ml vody R, roztok 0,10 g 4-dimethylaminobenzaldehydu R ve 3 ml lihu 96% R, 1 ml kyseliny sírové R, promíchá se a nechá stát 5 min. Roztok se nezbarví intenzívněji než současně připravený kontrolní roztok.

Chloridy (2.4.4). 15,0 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (70 μg/g). Místo 1,0 ml kyseliny dusičné zředěné RS se použije stejný objem kyseliny sírové RS.

Sírany (2.4.13). 12,5 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (200 µg/g).

Těžké kovy (2.4. 8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (20 μg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1 μg Pb/ml).

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,200 g se rozpustí v 15 ml kyseliny octové bezvodé R, přidá se 0,1 ml violeti krystalové RS a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS do změny fialového zbarvení na modré. Provede se slepá zkouška.

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 23,13 mg C13H17N3O.

Uchovávání

Chráněn před světlem.
Separandum.