Český lékopis 1997

Amygdalae oleum virginale

2001

Mandlový olej panenský

Synonymum. Amygdalae oleum virgineum, Amygdalae oleum

CAS 8007-69-0

Je to mastný olej získaný lisováním za studena ze zralých semen druhu Prunus dulcis (MILL.) D. A. WEBB var. dulcis nebo Prunus dulcis (MILL.) D. A. WEBB var. amara (D. C.) BUCHHEIM nebo ze směsi obou odrůd.

Vlastnosti

Žlutá čirá kapalina. Je těžce rozpustný v lihu 96%, mísitelný s etherem petrolejovým. Tuhne při teplotě asi -18 °C. Relativní hustota je asi 0,916.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A a C.

Alternativní sestava zkoušek: A a B, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Zkouška Absorbance, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  2. Provede se zkouška Totožnost mastných olejů tenkovrstvou chromatografií (2.3.2). Získaný chromatogram odpovídá charakteristickému chromatogramu pro mandlový olej.
  3. Zkouška Podíl mastných kyselin, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Absorbance (2.2.25). 0,100 g se rozpustí v cyklohexanu R a zředí se jím na 10,0 ml. Absorbance roztoku měřená v maximu při 264 nm až 276 nm není větší než 0,2. Poměr absorbance při 232 nm k absorbanci při 270 nm je větší než 7.

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 2,0; stanoví se s 5,0 g zkoušené látky. Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 15,0.

Nezmýdelnitelné látky (2.5.7).Nejvýše 0,7 %;stanoví se s 5,0 g zkoušené látky.

Podíl mastných kyselin (2.4.22, Metoda A). Podíl mastných kyselin má toto složení:

Steroly. Provede se zkouška Steroly v mastných olejích (2.4.23). Podíl sterolů obsahuje:

Uchovávání

Ve zcela naplněných obalech, chráněn před světlem.