Český lékopis 1997

Ascorbylis palmitas

Askorbylpalmitat 

 

C22H38O7   Mr 414,54 CAS 137-66-6

Je to {(S)-2-[(R)-2,5-dihydro-3,4-dihydroxy-5-oxo-2-furyl]-2-hydroxyethyl}hexadekanoat. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 100,5 % sloučeniny C22H38O7.

Vlastnosti

Bílý až nažloutlý prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96% a v methanolu a prakticky nerozpustný v dichlormethanu a v mastných olejích.

Zkoušky totožnosti

  1. Zkouška Specifická optická otáčivost, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti. B. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se s referenčním spektrem Ph. Eur. askorbylpalmitatu.
  2. Asi 10 mg se rozpustí v 5 ml methanolu R. Tento roztok odbarvuje dichlorfenolindofenol RS.

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 2,50 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 25,0 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok HŽ4 (2.2.2, Metoda I).

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +21 ° až +24°, počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok S.

Těžké kovy (2.4. 8). 2,0 g vyhovují limitní zkoušce C na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použijí 2 ml základního roztoku olova (10µg Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %; 1,000 g se suší 5 h ve vakuu při 60 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,160 g se rozpustí v 50 ml methanolu R, přidá se 30 ml vody R, 1 ml škrobu RS a titruje se jodem 0,05 mol/l VS do trvalého modrofialového zbarvení.

1 ml jodu 0,05 mol/l VS odpovídá 20,73 mg C22H38O7.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem, při teplotě 8 °C až 15 °C.