Český lékopis 1997

Betacarotenum

Betakaroten

 

C40H56  Mr 536,88 CAS 7235-40-7

Je to (all-E)-1,19-(3,7, 12,16-tetramethyl-1,3, 5,7, 9,11,13,15,17-octadekanonaen-1,18-diyl)bis[2,6, 6-trimethylcyclohexen]. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 96,0 % až 101,0 % sloučeniny C40H56.

Vlastnosti

Hnědočervený nebo nahnědle červený krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, těžce rozpustný v cyklohexanu a v etheru, prakticky nerozpustný v ethanolu. Je citlivý na vzduch, teplo a světlo, zvláště ve formě roztoku.

Práce s ním se musí provádět tak rychle, jak je to jen možné, aby se nevystavil působení světla; používají se čerstvě připravené roztoky.

Zkoušky totožnosti

50,0 mg zkoušené látky se rozpustí v 10 ml chloroformu R a zředí se okamžitě na 100,0 ml cyklohexanem R. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí cyklohexanem R na 100,0 ml (roztok A; tento roztok se použije též pro zkoušku Příbuzné látky). 5,0 ml roztoku A se zředí cyklohexanem R na 50,0 ml (roztok B; tento roztok se použije též pro zkoušku Příbuzné látky a pro Stanovení obsahu) . Měří se Absorbance (2.2.25) při 455 nm až 483 nm za použití cyklohexanu R jako kontrolní tekutiny. Poměr absorbance měřené při 455 nm k absorbanci měřené při 483 nm je 1,14 až 1,18.

  Zkoušky na čistotu

  Příbuzné látky. Měří se Absorbance (2.2.25) roztoku B při 455 nm a roztoku A při 340 nm, viz Zkoušky totožnosti. Poměr absorbance měřené při 455 nm k absorbanci měřené při 340 nm j e nejméně 1,5.

  Těžké kovy (2.4. 8). 2,0 g zkoušené látky vyhovují limitní zkoušce D na těžké kovy (10 dul/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije 2 ml základního roztoku olova (1 D mg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,2 %; 1,000 g zkoušené látky se suší 4 h ve vakuu nad oxidem fosforečným R při 40 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,2 %;stanoví se s 1,0 g zkoušené látky navlhčené směsí 2 ml kyseliny sírové zředěné RS a 5 ml lihu 96% R

  Stanovení obsahu

  Měří se Absorbance (2.2.25) roztoku B, viz Zkoušky totožnosti, v maximu při 455 nm, za použití cyklohexanu R jako kontrolní tekutiny. K výpočtu obsahu sloučeniny C40H56 se použije specifická absorbance, která má hodnotu 2500.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem, při teplotě nejvýše 25 °C.