Český lékopis 1997

Calcii gluconas

Glukonan vápenatý

Ssnonymum. Calcium gluconicum

 

C12H22CaO14 . H2O Mr 448,39 CAS 18016-24-5

Je to monohydrát D-glukonanu vápenatého. Obsahuje 98,5 % až 102,0 % sloučeniny C12H22CaO14 . H2O.

Vlastnosti

Bílý krystalický nebo zrněný prášek. Je mírně rozpustný ve vodě, snaďno rozpustný ve vroucí vodě.

Zkoušky totožnosti

  1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

    Zkoušený roztok. 20 mg se rozpustí v případě potřeby zahřátím ve voďní lázni při 60 °C v 1 ml vody R

    Porovnávací roztok. 20 mg glukonanu vápenatého CRL se rozpustí v pripadě potřeby zahřátím ve vodní lázni při 60 °C, v 1 ml vody R.

    Na vrstvu se odděleně nanese po 5 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů ethylacetatu Pc, amoniaku 26 % R, vody R a lihu 96% R (10 + 10 + 30 + 50) po áráze 10 cm. Vrstva se suší 20 min při 100 °C a po ochlazení se postříká roztokem dichromanu draselného R (50 g/l) v roztoku kyseliny sírové R (40%). Po 5 min se hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku shoduje polohou, barvou a velikostí s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku.

  2. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, vyhovuje zkouškám na vápník (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 1,0 g se rozpustí ve vodě R zahřátím na 60 °C a zředí se jí na 50 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S zahřátý na 60 °C není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda II). Po ochlazení na 20 °C roztok neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze II (2.2.1).

Organické nečistoty a kyselina boritá. 0,5 g se převede do porcelánové misky předem opláchnuté kyselinou sírovou R a vloží se do ledové lázně. Přidají se 2 ml ochlazené kyseliny sírové R a promíchá se; nevznikrne žluté nebo hnědé zbarvení. Přidá se 1 ml chromotropinu 2 B RS; vznikne fialové zbarvení, které nepřechází na tmavě modré. Roztok není zbarven intenzívněji než směs 1 ml chromotropinu 2 B RS a 2 ml ochlazené kyseliny sírové R.

Sacharosa a redukující cukry. 0,5 g se rozpustí ve směsi 2 ml kyseliny chlorovodíkové RS a 10 ml vody R a 5 min se vátí. Po ochlazení se přidá 10 ml uhličitanu sodného RS a nechá se stát. Potom se zředí vodou R na 25 ml a zfiltruje se. K 5 ml filtrátu se přidají 2 ml vínanu měánatého RS, 1 min se vaří a 2 min se nechá stát; nevznikne červená sraženina.

Chloridy (2.4.4). 12,5 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (200 μg/g).

Sírany (2.4.13). 10,0 g se zahřátím rozpustí ve směsi 10 ml kyseliny octové R a 90 ml vody destilované R. 15 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce na sírany (100 µg/g).

Těžké kovy (2.4. 8). 2,0 g vyhovují limitní zkoušce D na těžké kovy (10 μg/g). Zkoušená látka se opatrně zahřívá, dokud se nezmění na bílou hmotu, která se vyžíhá. Porovnávací roztok se připrav í za použití 2 ml záklaďního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

Hořčík a alkalické kovy. 1,00 g se rozpustí ve 100 ml vroucí vody R, přidá se 10 ml chloridu amonného RS, 1 ml amoniaku R a po kapkách 50 ml horkého štávelanu amonného RS. Nechá se 4 h stát, potom se zřeďí vodou R na 200 ml a zfiltruje se. 100 ml filtrátu se odpaří do sucha a vyžíhá se. Zbytek váží nejvýše 2 mg (0,4 %).

Mikrobiální znečištění (2.6.12). Nejvýše 103 živých mikroorganismů v gramu; stanoví se plotnovou metodou.

Stanovení obsahu

0,800 g se rozpustí ve 20 ml horké vody R a po ochlazení se zředí vodou R na 300 ml. Provede se chelatometrická titrace vápníku (2.5.11).

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 44,84 mg C12H22CaO14 . H2O.