Český lékopis 1997

Cocaini hydrochloridum

Kokainiumchlorid

 

C17H22ClNO4   Mr 339,82 CAS 53-21-4

Je to (2R, 3S)-3β-benzoyloxy-2β-methoxykarbonyl-1αH, 5αH-tropaniumchlorid. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % až 101,0 % sloučeniny C17H22ClNO4.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly, nahořklé ostré chuti s násleďným znecitlivěním jazyka. Je hygroskopický, velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%, prakticky nerozpustný v etheru.

Taje při asi 197 °C, za rozkladu.

Zkoušky totožnosti

  1. 20 mg se rozpustí v kyselině chlorovodíkové 0,01 mol/l RS a zřeďí se jí na 10,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí kyselinou chlorovodíkovou 0,01 mol/l RS na 100,0 ml a měří se Absorbance (2.2.25) při 220 nm až 350 nm. Roztok vykazuje absorpční maxima při 233 nm a 273 nm; specifická absorbance v maximu při 233 nm je asi 390 a v maximu při 273 nm je asi 31.
  2. 0,1 g se rozpustí v 5 ml vody R, přidá se 1 ml amoniaku, zředěného FcS2; vznikne bílá krystalická sraženina, jejíž vznik se urychli třením skleněnou tyčinkou o stěnu zkumavky.

  3. 0,1 g se rozpustí v 5 ml vody R, přidá se 1 ml amoniaku, zředěného RS2; vznikne bílá krystalická sraženina, jejíž vznik se urychlí třením skleněnou tyčinkou o stěnu zkumavky. Sraženina se promyje vodou R, vysuší se ve vakuu a stanoví se teplota tání (2.2.14), která je 96 °C až 99 °C.
  4. Vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).
  5. Vyhovuje zkoušce na alkaloidy (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 0,5 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 25 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S j e čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Kysele reagující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 0,05 ml červeně methylové RS. Na změnu zbarvení indikátoru se spotřebuje nejvýše 0,2 ml hydroxidu sodného 0,02 mol/l VS.

Specifická optická otáčivost (2.2.7). -70 ° až -73 °; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,50 g ve vodě R a zředěním stejným rozpouštědlem na 20,0 ml.

Snadno zuhelnitelné látky. K 0,2 g se přidají 2 ml kyseliny sírové R. Po 15 min není zbarvení roztoku intenzivnější než zbarvení barevného porovnávacího roztoku HŽ s (2.2.2, Metoda I).

Cynamoylkokain a redukující látky. K 5 ml roztoku S se přidá 0,3 ml kyseliny sírové 0,5 mol/l RS, 0,5 ml manganistanu draselného 0,004 mol/l VS a nechá se 30 min stát za ochrany před světlem; růžové zbarvení roztoku úplně nezmizí.

Truxilliny. K 7,5 ml roztoku S se přidá 72,5 ml vody R, 0,2 ml amoniaku zředěného RSI a nechá se 15 min stát. Krystalizace se urychlí třením skleněné tyčinky o stěnu kádinky; vylučuje se krystalická sraženina a po jejím usazení je tekutina nad sraženinou čirá.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se se zbytkem ze zkoušky Ztráta sušením.

Stanovení obsahu

0,300 g se rozpustí v 10 ml kyseliny octové bezvodé R, přidá se 20 ml dioxanu R, 7 ml octanu rtutňatého RS a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za použití 0,05 ml violeti krystalové RS jako indikátoru do vzniku čistě modrého zbarvení.

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 33,98 mg C17H22ClNO4.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem a vlhkostí.

Omamná látka.