Český lékopis 1997

Colecalciferolum

2001

Cholekalciferol

Synonyma. Cholecalciferolum, vitamin D3

 

C27H44O M 384,64 CAS 67-97-0

Je to (5Z, 7E}-9,10-sekocholesta-5,7, 10(19)-trien-313-01. Obsahuje 97,0 % až 103,0 % sloučeniny C27H44O. 1 mg cholekalciferolu odpovídá 40 000 m.j. antirachitické účinnosti (vitamin D) na potkanech.

Vlastnosti

Bílé nebo téměř bílé krystaly. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%, dobře rozpustný v mastných olejích. Vlivem vzduchu, tepla a světla se rozkládá. Roztoky v těkavých rozpouštědlech jsou nestálé a připravují se v čas potřeby.

V roztoku dochází k reverzibilní izomerizaci na pre-cholekalciferol v závislosti na teplotě a času. Účinné jsou obě sloučeniny.

Zkouška totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). tablety zkoušené látky odpovídá spektru tablety cholekalciferolu CRL.

  Zkoušky na čistotu

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). +105° až +112°; měří se roztok do 30 min po následující přípravě: 0,200 g se rychle a bez zahřívání rozpustí v lihu 96% prostém aldehydů R a zředí se jím na 25,0 ml.

   Stanovení obsahu

   Zkouška se provede co nejrychleji a za ochrany před aktinickým světlem a vzduchem.

   Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29)..

   Zkoušený roztok. 10,0 mg se rozpustí bez zahřívání v 10,0 ml toluenu R a zředí se mobilní fází na 100,0 ml.
   Porovnávací roztok (a). 10,0 mg cholekalciferolu CRL se bez zahřívání rozpustí v 10,0 ml toluenu R a zředí se mobilní fází na 100,0 ml.
   Porovnávací roztok (b). 1,0 ml cholekalciferolu pro test způsobilosti CRL se zředí mobilní fází na 5,0 ml. Roztok se zahřívá ve vodní lázni při 90 °C pod zpětným chladičem po dobu 45 min a ochladí se.

   Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

   Nastříkne se pomocí automatického dávkovače nebo pomocí injektorové smyčky vhodný objem porovnávacího roztoku (b). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

   Nástřik se opakuje šestkrát. Pokud jsou chromatogramy zaznamenány za předepsaných podmínek, jsou přibližné relativní retenční časy, vzhledem k cholekalciferolu, následující: 0,4 pro pre-cholekalciferol a 0,5 pro trans-cholekalciferol. Relativní směrodatná odchylka odezvy pro cholekalciferol není větší než 1 % a rozlišení mezi píky precholekalciferolu a trans-cholekalciferolu není menší než 1,0. Je-li třeba, upraví se složení a průtoková rychlost mobilní fáze tak, aby bylo dosaženo uvedeného rozlišení.

   Nastříkne se vhodný objem porovnávacího roztoku (a). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače. Nastříkne se stejný objem zkoušeného roztoku a zaznamená se chromatogram stejným způsobem.

   Obsah cholekalciferolu v procentech se vypočítá podle vzorce:

   m' · SD · 100,
   m S'D

   v němž značí:

   m - hmotnost zkoušeného přípravku ve zkoušeném roztoku v miligramech,
   m' - hmotnost cholekalciferolu CRL v porovnávacím roztoku (a) v miligramech,
   SD - plochu (nebo výšku) píku cholekalciferolu na chromatogramu zkoušeného roztoku,
   S'D - plochu (nebo výšku) píku cholekalciferolu na chromatogramu porovnávacího roztoku (a),

   Uchovávání

   Ve vzduchotěsných obalech v atmosféře dusíku, chráněn před světlem, při teplotě 2 °C až 8 °C. Obsah otevřených obalů se ihned spotřebuje.

   Venenum.

   Nečistoty

   1. (SE, 7E)-9,10-sekocholesta-5,7, 10(19)-trien-313-01 (trans-cholekalciferol, trans-vitamin D3),
   2. cholesta-5,7-dien-3β-ol (7-dehydrocholesterol, provitamin D3),
   3. (9β, 10α)-cholesta-5,7-dien-3(3-01(lumisterol3),
   4. (6E)-9,10-sekocholesta-5(10), 6,8(14)-trien-3β-ol (iso-tachysterol3),
   5. (6E)-9,10-sekocholesta-5(10), 6,8-trien-3(3-01(tachysterol3).