Český lékopis 1997

Eucalypti folium

1999

Eukalyptový list

Synonymum. Folium eucalypti

Je to celý nebo řezaný usušený list nebo starší výhonky druhu Eucalyptus globulus LABILLARDIEItE. Neřezaná droga obsahuje nejméně 20 ml silice v 1 kilogramu drogy. Řezaná droga obsahuje nejméně 15 ml silice v 1 kilogramu drogy, obojí počítáno na bezvodou drogu.

Vlastnosti

Droga má aromatický pach po cineolu.

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

  1. Listy jsou většinou šedozelené, poměrně silné, protáhlé, oválné, mírně srpovitě zahnuté, většinou až 25 cm dlouhé a až 5 cm široké. Řapík je zkroucený, silně vrásčitý, 2 cm až 3 cm, řidčeji 5 cm dlouhý. Kožovité tuhé listy jsou celokrajné, lysé, se žlutozelenou střední žilkou. Postranní žilky anastomozují v blízkostí okraje čepele. Čepel je rovná a poněkud ztlustlá. Na obou stranách čepele jsou drobounké, nepravidelně roztroušené, bradavčité, tmavě hnědé skvrny. V procházejícím světle mohou být patrné malé siličné žlázky.
  2. Droga se upráškuje (355). Prášek je šedozelený. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: úlomky lysé čepele, buí~ky pokožky malé, ztlustlé, kryté silnou kutikulou, četné anomocytické průduchy (2.8.3) o průměru více než 80 µm, občas skupiny hnědých korkových buněk o průměru 300 µm, zbarvených uprostřed hnědočerně; úlomky isobilaterálního mezofylu na obou stranách čepele s dvěma až třemi řadami palisádového parenchymu, uprostřed víceřadý houbový parenchym z protáhlých buněk orientovaných stejně jako buí~ky palisádového parenchymu, obsahující krystaly a drúzy šťavelanu vápenatého; úlomky mezofylu s velkými schizogenními siličnými nádržkami.
  3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu.

    Zkoušený roztok. 0,5 g čerstvě práškované drogy (355) se smíchá s 5 ml toluenu R, protřepává se 2 min až 3 min a pak se zfiltruje přes 2 g síranu sodného bezvodého R.

    Porovnávací roztok. 50 µl cineolu R se rozpustí v toluenu R a zředí se jím na 5 ml.

    Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů po 10 µl obou roztoků. Vyvíjí se směsí objemových dílů ethylacetatu R a toluenu R (10 + 90) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se anisaldehydem RS, suší se 5 min až 10 min při 100 °C až 105 °C a pozoruje se v denním světle. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je ve střední části skvrna odpovídající cineolu. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou a zbarvením skvrně cineolu na chromatogramu porovnávacího roztoku. V blízkostí čela chromatogramu zkoušeného roztoku je intenzívní fialová skvrna (uhlovodíky), mohou zde být další méně intenzívní skvrny.

Zkoušky na čistotu

Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 3 % ztmavlých a hnědých listů, nejvýše 5 % stonků a nejvýše 2 % ostatních cizích příměsí. Nejsou přítomny srdčité nebo vejčité přisedlé listy z mladých výhonků, s četnými žlázkami na obou stranách, které jsou v procházejícím světle patrné jako body. Provede se s 30 g drogy.

Voda, stanovení destilací (2.2.13). Nejvýše 10,0 %;stanoví se z 20,0 g práškované drogy (355).

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 6, 0 %.

Stanovení obsahu

Provede se Stanovení silic v rostlinných drogách (2.8.12). 10,0 g čerstvě řezané drogy se destiluje 2 h rychlostí 2 ml/min až 3 ml/min v 500ml baňce se směsí složenou z 200 ml vody R a 100 ml glycerolu R jako destilační tekutiny; do dělené trubice se přidá 0,5 ml xylenu R.

Uchovávání

Chráněn před světlem.