Český lékopis 1997

Glyceromacrogoli 350 - cocoas

2000

Glyceromakrogolkokoaty

Synonymum. Macrogoli glyceroli cocoates

Jsou to směsi mono-, di- a triesterů oxyethylovaného glycerolu s mastnými kyselinami rostlinného původu se složením odpovídajícím složení mastných kyselin oleje extrahovaného z pevného vysušeného podílu endospermu Cocos nucifera L. Průměrný obsah oxyethylenových jednotek na molekulu je bud' 7 jednotek na molekulu, nebo 23 jednotek na molekulu (jmenovitá hodnota).

Vlastnosti

Glyceromakrogol-7-kokoat je čirá nažloutlá olejovitá tekutina. Je dobře rozpustný ve vodě a v lihu 96% a prakticky nerozpustný v etheru peúolejovém (50 °C až 70 °C); glyceromakrogol-23-kokoat je dobře rozpustný ve vodě a v lihu 96% a prakticky nerozpustný v etheru petrolejovém (50 °C až 70 °C).

Glyceromakrogol-7-kokoat má relativní hustotu asi 1,05 a glyceromakrogol-23-kokoat má relativní hustotu asi 1,09.

Zkoušky totožnosti

  1. 1,0 g glyceromakrogol-7-kokoatu se rozpustí v 99 g směsi objemových dílů 2 propanolu R a vody R (10 + 90}. Roztok se zahřeje na asi 65 °C; vznikne zákal. Pak se směs ochlazuje, dokud zákal nezmizí. Teplota, při které zákal zmizí je mezi 35 °C až 54 °C. Roztok glyceromakrogol-23-kokoatu (10 g/l) v roztoku chloridu sodného R (100 g/l) se zahřeje na asi 90 °C; vznikne zákal. Pak se směs ochlazuje, dokud zákal nezmizí. Teplota, při které zákal zmizí je v rozmezí 65 °C až 85 °C.
  2. Zkouška Číslo jodové, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  3. Zkouška Číslo zmýdelnění, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Vzhled. Zkoušená látka je čirá (2.2.1) a není zbarvena intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž2 (2.2.2, Metoda I).

Zásaditě reagující látky. 2,0 g se rozpustí v horké směsi 10 ml lihu 96% R a 10 ml vody R. Přidá se 0,1 ml modři bromthymolové RSI. Ke změně zbarvení indikátoru na žluté se spotřebuje nejvýše 0,5 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS.

Číslo kyselostí (2.5.1). Nejvýše 5,0; stanoví se s 5,0 g zkoušené látky.

Číslo hydrozylové (2.5.3, Metoda A). Viz tabulka 1.

Číslo zmýdelnění (2.5.6). Viz tabulka 1. Tab. 1.

Počet oxyethylenových jednotek
(jmenovitá hodnota)
Číslo hydroxylové Číslo zmýdelnění
(stanovené s 2,0 g)
7 170 - 210 85 - 105
23 80 - 100 40 - 50

Číslo jodové (2.5.4). Nejvýše 5, 0.

Podíl mastných kyselin. Provede se zkouška Cizí oleje v mastných Metoda A). Podíl mastných kyselin zkoušené látky má následující složení:

Zbytkový ethylenoxid a dioxan (2.4.25). Nejvýše 1 µg/g ethylenoxidu obsahu dioxanu se při výpočtu použije korekční faktor 1/5.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 1,0 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 0, 3 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Označování

V označení na obalu se uvede počet oxyethylenových jednotek na molekulu (jmenovitá hodnota).