Český lékopis 1997

Isoprenalini sulfas

Isoprenaliniumsulfat

Synonyma. Isoprenalinium sulfuricum, síran isoprenalinia

 

C22H36N2O10S . 2H2O Mr 556,62 CAS6700-39-6

Je to dihydrát bis{(RS)-[2-hydroxy-2-(3,4-dihydroxyfenyl)-ethyl]isopropylamonium}sulfatu. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 98,0 % až 102,0 % sloučeniny C22H36N2O10S.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v kilu 96%.

Taje při asi 128 °C, za rozkladu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A a D.

Alternativní sestava zkoušek: B, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. 0,5 g se rozpustí v 1,5 ml vody R a přidá se 3,5 ml 2 propanolu R. K inicializaci krystalizace se stěny zkumavky třou skleněnou tyčinkou. Získané krystaly se suší ve vakuu při 60 °C nad oxidem fosforečným R. Stejný postup se provede s isoprenaliniumsulfatem CRL. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem isoprenaliniumsulfatu CRL.
  2. K 0,1 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 0,9 ml vody R a 0,05 ml chloridu železitého RSl; vznikne zelené zbarvení. Přidá se po kapkách hydrogenuhličitan sodný RS; zbarvení roztoku se změní na modré a potom na červené.
  3. 1 ml roztoku S se zředí vodou R na 10 ml a přidá se 0,25 ml dusičnanu stříbrného RSl; během 10 min se začne tvořit lesklá šedá jemná sraženina a roztok zrůžoví.
  4. Roztok S vyhovuje zkoušce (a) na sírany (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 5,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se vodou R na 50 ml. Použije se během 2 h po přípravě.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 4,3 až 5,5; měří se roztok obsahující 5 ml roztoku S zředěného vodou prostou oxidu uhličitého R na 10 ml.

Isoprenalon. 0,20 g se rozpustí v kyselině sírové D, DOS mol/l RS a zředí se jí na 100,0 ml. Absorbance (2.2.25) tohoto roztoku měřená při 310 nm není větší než 0,20.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 5,0 až 7,5 %;stanoví se s 0,200 g zkoušené látky.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,400 g se rozpustí, je-li třeba mírným zahřátím, ve 20 ml kyseliny octové bezvodé R, přidá se 20 ml isobutylmethylketonu R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometriclcé indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 52,06 mg C22H36N2O10S.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.
Separandum.