Český lékopis 1997

Isopropylis palmitas

Isopropylpalmitat

C19H38O2 Mr 298,51 CAS142-91-6

Je to isopropylhexadekanoat. Obsahuje nejméně 90,0 % sloučeniny C19H38O2 a proměnlivá množství isopropylesterů jiných mastných kyselin.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá olejovitá kapalina. Je nemísitelný s vodou, mísitelný s lihem 96%, s etherem, s dichlormethanem, s mastnými oleji a s tekutým parafinem.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B.

Alternativní sestava zkoušek. A, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Zkouška Relativní hustota, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  2. Hoďnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Stanovení obsahu. Retenční čas hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku se shoduj e s retenčním časem hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku.
  3. 2 ml roztoku zkoušené látky (1 g/l) v lihu 96% R se převrství čerstvě připraveným roztokem obsahujícím 20 mg dimethylaminobenzaldehydu R ve 2 ml kyseliny sírové R. Po 2 min na rozhraní obou kapalin vznikne žlutočervené zbarvení, které postupně přechází na červené.
  4. Vyhovuje zkoušce na estery (2.3.1). Po zahřátí k varu se ochladí, přidají se 3 ml lihu 96% R a okyselí se 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS.

Zkoušky na čistotu

Vzhled roztoku. 2,0 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 20 ml. Roztok je čirý (2.3.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž, (2.2.2, Metoda II).

Index lomu (2.2.6). 1,436 až 1,440.

Relativní hustota (2.2.5). 0,850 až 0,855.

Viskozita (2.2.9). 5 mPa.s až 10 mPa.s.

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 1,0.

Číslo jodové (2.5.4). Nejvýše 1,0.

Číslo zmýdelnění (2.5.6). 183 až 193; stanoví se s 2,00 g zkoušené látky.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 5,00 g zkoušené látky.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za použití trikosanu R jako vnitřního standardu.

Roztok vnitřního standardu. 50,0 mg trikosanu R se rozpustí v heptanu R a zředí se jím na 250,0 ml. Zkoušený roztok. 20,0 mg se rozpustí v roztoku vnitřního standardu a zředí se jím na 100,0 ml. Porovnávací roztok. 20,0 mg isopropylhexadekanoatu CRL se rozpustí v roztoku vnitřního standardu a zředí se jím na 100,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se zvyšuje ze 125 °C na 185 °C rychlostí 10 °C/min, teplota vstřikovacího prostoru a detektoru se udržuje na 250 °C.

Nastříkne se vhodný objem zkoušeného roztoku (asi 2 μl) a stejný objem porovnávacího roztoku.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.