Český lékopis 1997

N - Lichen islandicus

2000

Lišejník islandský

Je to celá nebo řezaná usušená stélka druhu Cetraria islandica (L.) ACHARIUS s. l.

Vlastnosti

Droga má hořkou slizovitou chuť.

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Stélka, až 15 cm dlouhá nepravidelně vidličnatě větvená, je tvořena hladkými, žlábkovitými nebo téměř plochými, tuhými, křehkými proužky 0,3 cm až 1,5 cm širokými a asi 0,5 mm silnými, občas zubatými, na okrajích brvitými (pyknidie). Svrchní strana stélky je nazelenalá až zelenohnědá, spodní strana šedobílá až světle hnědá s bělavými vpadlými skvrnami (tzv. dýchací otvory). V paždí terminálních cípů stélky jsou velmi zřídka patrná hnědá, miskovitá apothecia.
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je šedohnědý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Droga je charakteristická těmito znaky: četné úlomky pseudoparenchymu, který je tvořen ve vnější korové části ztlustlými hyfami s úzkým luminem a v následující vrstvě hyfami se širokým luminem, které se volně proplétají; v dřeňové části jsou mezi hyfami nazelenalé až nahnědlé buňky řasy o průměru až 15 pm; někdy úlomky okraje stélky s pohárkovitými nebo válcovitými spermogoniemi o průměru až asi 160 μm a délce až asi 400 μm. 1,0 g práškované drogy (355) se smíchá s 10 ml vody R a vaří se 2 min až 3 min. Šedohnědý roztok po vychladnutí tvoří gel.
 3. Hodnotí se chromatogramy ze zkoušky jiné druhy lišejníků. Na chromatogramu zkoušeného roztoku je fialová až šedá skvrna kyseliny fumarprotocetrarové v poloze těsně pod skvrnou kyseliny kávové na chromatogramu porovnávacího roztoku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou další méně intenzívní skvrny.

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 5 %.

  Jiné druhy lišejníků. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R. Zkoušený roztok. 1,0 g práškované drogy (355) se smíchá s 5 ml acetonu R a zahřívá se 2 min až 3 min ve vodní lázni, po ochlazení se zfiltruje.

  Porovnávací roztok. 5 mg anetholu R a 5 mg kyseliny kávové R se rozpustí ve 2 ml acetonu R.

  Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů 20 µl zkoušeného roztoku a 10 µl porovnávacího roztoku. Vyvíjí se směsí objemových dílů acetonu R, methanolu R, kyseliny octové ledové R a toluenu R (5 + 5 + 10 + 80) po dráze 10 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se anisaldehydem RS a zahřívá se 5 min až 10 min při 100 °C až 105 °C, přitom se pozoruje v denním světle. Na chro-matogramu porovnávacího roztoku je v dolní polovině šedomodrá až fialovomodrá skvrna (kyselina kávová) a v horní polovině modrá až modrofialová skvrna (anethol). Na chromatogramu zkoušeného roztoku není patrná červenofialová skvrna v poloze těsně pod skvrnou anetholu na chromatogramu porovnávacího roztoku.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 12,0 %.1,000 g práškované drogy (355) se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 3,0 %.

  Číslo bobtnanosti (2.8.4). Nejméně 4,5; použije se práškovaná droga (355).

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.