Český lékopis 1997

Lithii carbonas

Uhličitan lithný

Synonymum. Lithium carbonicum

Li2CO3 Mr 73,89 CAS 554-13-2

Obsahuje 98,5 % až 100,5 % Li2CO3.

Vlastnosti

Bílý prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Zkoušená látka zvlhčená kyselinou chlorovodíkovou R barví nesvítivý plamen červeně.
 2. 0,2 g se rozpustí v 1 ml kyseliny chlorovodíkové R a odpaří se na vodní lázni do sucha; zbytek se rozpustí ve 3 ml lihu 96% R.
 3. Vyhovuje zkoušce na uhličitany (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 10,0 g se suspenduje ve 30 ml vody destilované R a přidáním 22 ml kyseliny dusičné R se rozpustí. Neutralizuje se hydroxidem sodným zředěným RS a vodou destilovanou R se zředí na 100 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Chloridy (2.4.4). 2,5 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (200 µg/g).

  Sfrsny (2.4.13). 1,25 g se suspenduje v 5 ml vody destilované R, rozpustí se přidáním 5 ml kyselinry chlorovodíkové RS a 2 min se vátí. Po ochlazení se roztok zneutralizuje hydroxidem sodným zředěným RS a zředí se vodou destilovanou R na 25 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (200 µg/g).

  Arsen (2.4.2). 0,5 g vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (2 µg/g).

  Vápník (2.4.3). 5 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na vápník (200 µg/g).

  Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (20 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (2 g Pb/ml).

  Železo (2.4.9). 5 ml roztoku S se zředí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (20 µg/g).

  Hořčík (2.4. 6). 1 ml roztoku S se zředí vodou R na 10 ml; 6,7 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 10 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na hořčík (150 μg/g).

  Draslík. Nejvýše 300 µg/g; stanoví se atomovou emisní spektrometrií (2.2.22, Metoda I).

  Zkoušený roztok. 1,0 g se rozpustí v 10 ml kyseliny chlorovodíkové RS a zředí se vodou R na 50,0 ml.

  Porovnávací roztoky. Připraví se potřebným zředěním roztoku chloridu draselného R (500 µg K/ml).

  Měří se emisní intenzita při 766,5 nm.

  Sodík. Nejvýše 300 µg/g; stanoví se atomovou emisní spektrometrií (2.2.22, Metoda I). Zkoušený roztok. 1,0 g se rozpustí v 10 ml kyseliny chlorovodíkové RS a zředí se vodou R na 50,0 ml.

  Porovnávací roztoky. Připraví se potřebným zředěním roztoku chloridu sodného R (500 μg Na/ml). Měří se emisní intenzita při 589 nm.

  Stanovení obsahu

  0,500 g se rozpustí v 25,0 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS, přidá se oranž methylová RS jako indikátor a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS.

  1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS odpovídá 36,95 mg Li2CO3.