Český lékopis 1997

Lythri herba

2001

Kyprejová nat'

Synonymum. Herba Lythri salicariae

Je to celý nebo řezaný usušený kvetoucí vrcholek druhu Lythrum salicaria L. Obsahuje nejméně 5,0 % tříslovin, vyjádřeno jako pyrogalol (C6H6O3; Mr 126,1), vztaženo na vysušenou drogu.

Vlastnosti

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Lodyha tuhá, čtyrhranná, v horní části větvená, hnědozelená, podélně rýhovaná, pýřitá. Listy vstřícné, křižmostojné, zřídka v předenu po třech, květenství (svazečky) v úžlabí vstřícných listenů tvoří koncový klas. Listy jsou přisedlé, kopinaté, na bázi srdčité, 5 cm až 15 cm dlouhé a 1 cm až 2,5 cm široké, naspodu pýřité; sousední žilky anastomozují u okraje čepele. Kalich (češule) trubkovitý, vytrvalý, chlupatý, 4 mm až 8 mm dlouhý, šest široce trojúhelníkovitých lístků kališních se střídá se šesti šídlovitými přívěsky, které jsou dvakrát delší než kališní lístky. Koruna šestičetná, korunní lístky fialově růžové, úzce kopisťovité. Tyčinek dvanáct ve dvou kruzích po šesti (tyčinky nestejně dlouhé, jeden kruh tyčinek je ukryt v květu, druhý je delší a z koruny vyniká). Plody, jsou-li v droze přítomné, jsou malé tobolky uzavřené ve vytrvalém kalichu (češuli).
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je zelenožlutý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: jednobuněčné nebo dvoubuněčné, jednořadé krycí chlupy dolní části lodyhy a spodní strany listů, z buněk se stěnami ztlustlými, jemně tečkovanými; četné jednobuněčné nebo dvoubuněčné, jednořadé krycí chlupy kalichu (češule), z tenkostěnných, jemně tečkovaných buněk; průhledné růžově fialové úlomky korunních lístků; četné drúzy šťavelanu vápenatého; pylová zrna se třemi klíčními póry a tenkou jemně zrnitou exinou; úlomky pokožky svrchní strany listů s velkými rnnohohrannými buňkami se stěnami vlnitě zprohýbanými; úlomky pokožky spodní strany listů s menšími mnohohrannými buňkami a anomocytickými průduchy (2.8.3).
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 1,0 g práškované drogy (355) se smíchá s 10 ml methanolu R a zahřívá se 5 min ve vodní lázni při 65 °C za častého protřepávání. Po ochlazení se zfiltruje. Filtrát se zředí methanolem R na 10 ml.

  Porovnávací roztok. 0,5 mg kyseliny chlorogenové R, 1 mg hyperosidu R, 1 mg rutinu R a 1 mg vitexinu R se rozpustí v 10 ml methanolu R.

  Na vrstvu se nanese do pruhů po 10 μl každého roztoku. Vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny octové bezvodé R, kyseliny mravenčí bezvodé R, vody R a ethylacetatu R (7,5 + 7,5 + 18 + 67) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší při 100 °C až 105 °C a ještě teplá se postříká roztokem difenylboryloxyethylaminu R (10 g/l) v methanolu R a pak roztokem makrogolu 400 R (50 g/l) v methanolu R a nechá se uschnout volně na vzduchu. Po asi 30 min se pozoruje v ultrafialovém světle při 365 mn. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je v dolní třetině žlutohnědě fluoreskující skvrna (rutin), ve střední třetině světle modře fluoreskující skvrna (kyselina chlorogenová) a nad ní žlutohnědě fluoreskující skvrna (hyperosid) a zeleně fluoreskující skvrna (vitexin). Na chromatogramu zkoušeného roztoku je světle zeleně fluoreskující skvrna, v poloze vyšší než je skvrna odpovídající rutinu na chromatogramu porovnávacího roztoku, žlutě fluoreskující skvrna odpovídající polohou skvrně kyseliny chlorogenové na chromatogramu porovnávacího roztoku, žlutě fluoreskující skvrna odpovídající polohou skvrně hyperosidu na chromatogramu porovnávacího roztoku a světle zeleně fluoreskující skvrna odpovídající polohou skvrně vitexinu na chromatogramu porovnávacího roztoku.

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.2). Vyhovuje požadavkům zkoušky Cizí příměsi.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 12,0 %; 1,000 g práškované drogy (355) se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 7,0 %.

  Stanovení obsahu

  Provede se Stanovení tříslovin v rostlinných drogách (2.8.14) s 0,750 g práškované drogy (180).

  Uchovávání

  Chráněna před světlem.