Český lékopis 1997

Malvae sylvestris flos

2001

Květ slézu

Synonyma. Flos malvae sylvestris, Flos malvae

Je to usušený květ druhu Malva sylvestris L. nebo jeho pěstovaných odrůd, celý nebo jeho úlomky.

Vlastnosti

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Podkvětní kalíšek trojlistý, listeny kalíšku podlouhlé nebo oválně vejčité, nesrostlé, kratší než lístky kalicha. Kalich pětičetný, trojúhelníkovité kališní ušty jsou v dolní části srostlé, na vnější straně hvězdovitě chlupaté. Pětičetná koruna je třikrát až čtyřikrát delší než kalich. Lístky korunní jsou hluboce vykrojené, na bázi klínovité, srostlé s tyčinkami. Četné tyčinky jednobratré, srostlé nitkami v trubku, nitky hvězdovitě chlupaté, příležitostně jsou jednotlivé chlupy viditelné pod lupou; četné plodolisty uzavřené v kruhu tyčinek jsou lysé nebo často pýřité, svraštělé, vybíhají v jednoduchou čnělku zakončenou četnými nitkovitými bliznami. U pěstovaných odrůd jsou kalíšek trojčetný až sedmičetný, kalich pětičetný až osmičetný a koruna pětičetná až desetičetná.
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je modrošedý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: jednobuněčné ztlustlé krycí chlupy až 2 mm dlouhé; malé jednobuněčné svazčité krycí chlupy, mírně zakřivené, bud' jednotlivé, nebo v malých paprsčitě uspořádaných chomáčcích po dvou až šesti; žláznaté hlavičkovité chlupy s mnohobuněčnou hlavičkou; úlomky mezofylu s cévami provázenými drúzami šťavelanu vápenatého; kulovitá pylová zrna o průměru asi 150 μm s hrubě ostnitou exinou.

  Po navlhčení lihem 96% R jsou v úlomcích koruny patrné protáhlé buňky obsahující sliz.

 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 1 g práškované drogy (355) se míchá 15 min s 10 ml lihu R 60% (V/V) a pak se zfiltruje.

  Porovnávací roztok. Roztok červeně chinaldinové R (0,5 g/l) v lihu 96% R.

  Na vrstvu se nanese do pruhů 10 μl zkoušeného roztoku a 5 μl porovnávacího roztoku.

  Vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny octové R, vody R a 1-butanolu R (15 + 30 + 60) po dráze 10 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v denním světle. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je v horní části střední třetiny oranžově červená skvrna. Na chromatogramu zkoušeného roztoku, v poloze pod skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku jsou ve střední třetině dvě fialové skvrny; hlavní skvrna (6"-maloylmalvin) je umístěna pod fialovou skvrnou (malvin).

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.2). Vyhovuje požadavkům zkoušky Cizí příměsi.

  Číslo bobtnavosti (2.8.4). Nejméně 15; stanoví se s 0,2 g práškované drogy (710) navlhčené 0,5 ml ethanolu

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 12,0 %; 1,000 g práškované drogy se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 14,0 %.

  Popel nerozpustný v kyselině chlorovodíkové (2.8.1). Nejvýše 2,0 %.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.