Český lékopis 1997

Megluminum

N

Meglumin

C7H17NO5 Mr 195,21 CAS 6284-40-8

Je to 1-deoxy-1-methylamino-D-glucitol. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 100,5 % sloučeniny C7H17NO5.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek. Vodný roztok reaguj e na lakmus zásadně. Je snaďno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96% a prakticky nerozpustný v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti Základní sestava zkoušek. B.

Alternativní sestava zkoušek: A a C, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Teplota tání (2.2.14) 128 °C až 131 °C.

  2. Infračervené spektrum (2.2.25) zkoušené látky se shoduje se spektrem megluminu CRL.
  3. Asi 10 mg se rozpustí v 1 ml vody R, přidají se asi 2 mg ninhydrinu R a zahřívá se 2 min na vodní lázni; roztok se zbarví modrofialově.

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 3,0 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 15 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Specifická optická otáčivost (2.2.7). -16,5° až -18°, počítáno na vysušenou látku; měří se roztok připravený rozpuštěním 2,5 g ve vodě R a zředěním stejným rozpouštědlem na 50,0 ml. Redukující látky. Ke 2 ml roztoku S se přidá stejný objem vínanu měánatého RS a krátce se povárí; nevznikne hnědočervená sraženina.

Těžké kovy (2.4.8). 5 ml roztoku S se zředí vodou R na 12 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (2µg Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %; 1,000 g se suší 4 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14.). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,150 g se rozpustí ve 40 ml vody R a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS odpovídá 19,52 mg C7H17NO5.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.