Český lékopis 1997

Melissae folium

2000

Meduňkový list

Synonymum. Folium melissae

Je to usušený list druhu Melissa officinalis L. Obsahuje nejméně 4,0 % hydroxyskořicových derivátů, počítáno jako kyselina rozmarýnová (C18H16O8; Mr 360,3), vztaženo na vysušenou drogu.

Vlastnosti

Droga má charakteristický pach po citrónu.

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Listy mají řapík proměnlivé délky, jsou oválné, srdčité až 8 cm dlouhé a 5 cm široké. Čepel je tenká, na spodní straně se sbíhavou, vyniklou, síťovitou žilnatinou; okraj čepele je hrubě zubatí nebo vroubkovaný. List na svrchní straně světle zelený, na spodní straně světlejší.
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je nazelenalý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Droga je charakteristická těmito znaky: úlomky pokožky listu s buňkami se stěnami zprohýbanými; jednobuněčné krátké přímé kuželovité krycí chlupy s jemně proužkovanou kutikulou; mnohobuněčné jednořadé krycí chlupy s kulovitou koncovou buňkou a silnou, bradavčitou kutikulou; osmibuněčné žláznaté chlupy typu Lamiaceae; žláznaté chlupy s jednobuněčnou až tň'buněčnou nohou a jednobuněčnou nebo řidčeji dvoubuněčnou hlavičkou; diacytické průduchy (2.8.3) jen na spodní straně listu.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatogra%e (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 2,0 g práškované drogy (355) se v 250ml baňce s kulatým dnem smíchá se 100 ml vody R a destiluje se 1 h za použití destilačního přístroje pro Stanovení silic v rostlin-ných drogách (2.8.12), do dělené trubice se přidá 0,50 ml xylenu R. Po ukončení destilace se organická fáze převede pomocí malého množství xylenu R, jímž se promyje dělená trubice, do 1 ml baňky a zředí se jím na 1,0 ml.

  Porovnávací roztok. 1,0 µl citronellalu R a 10,0 µl citralu R se rozpustí v 25 ml xylenu R.

  Na vrstvu se nanese do pruhů 20 µl zkoušeného roztoku a 10 µl porovnávacího roztoku. Vyvíjí se směsí objemových dílů ethylacetatu R a hexanu R (10 + 90) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se anisaldehydem RS, zahřívá se 10 min až 15 min při 100 °C až 105 °C a přitom se pozoruje v denním světle. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je v dolní třetině šedofialová až modrofialová dvojitá skvrna (citral) a nad ní šedá až šedofialová skvrna (citronellal). Na chromatogramu zkoušeného roztoku skvrny odpovídají polohou a zbarvením skvrnám na chromatogramu porovnávacího roztoku a mezi nimi je červenofialová skvrna (epoxykaryofylen). Na chromatogramu zkoušeného roztoku mohou být další skvrny.

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 10 % stonků o průměru větším než 1 mm a nejvýše 2 % ostatních cizích příměsí. Stanoví se s 20 g drogy.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 10,0 %.1,000 g práškované drogy (355) se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 12,0 %.

  Stanovení obsahu

  Základní roztok. K 0,200 g práškované drogy (355) se přidá 190 ml lihu R 50% (V/V) a vaří se 30 min ve vodní lázni pod zpětným chladičem, po ochlazení se zfiltruje. Filtr se promyje 10 ml lihu R 50% (V/V). Filtrát a promývací tekutina se spojí v odměrné baňce a zředí se lihem R 50% (V/V) na 200,0 ml.

  Zkoušený roztok. K 1,0 ml základního roztoku se ve zkumavce přidají 2 ml kyseliny chlorovodíkové 0,5 mol/l RS, 2 ml roztoku připraveného rozpuštěním 10 g dusitanu sodného R a 10 g molybdenanu sodného R ve 100 ml vody R, pak se přidají 2 ml hydroxidu sodného zředěného RS, zředí se vodou R na 10,0 ml a promíchá se.

  Kontrolní roztok. Ve druhé zkumavce se k 1,0 ml základního roztoku přidají 2 ml kyseliny chlorovodíkové 0,5 mol/l RS, 2 ml hydroxidu sodného zředěného RS a zředí se vodou R na 10,0 ml.

  Měří se ihned Absorbance (2.2.25) zkoušeného roztoku při 505 nm proti kontrolnímu roztoku.

  Obsah hydroxyskořicových derivátů v procentech, počítáno jako kyselina rozmarýnová (C18H16O8), se vypočítá podle vztahu:

  A · 5 ,
  m

  v němž značí:

  A - absorbanci zkoušeného roztoku při 505 nm,
  m - hmotnost zkoušené drogy v gramech.

  Specifická absorbance kyseliny rozmarýnové je 400.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.