Český lékopis 1997

Natrii calcii edetas

Edetan sodno-vápenatý

Synonymum. Natrium calcium edeticum

 

C10H12CaN2Na2O8 . nH2O Mr bezvodého 374,27 CAS 23411-34-9

Je to ethylenďiamintetraacetatovápenatan disodný. Obsahuje proměnlivé množství krystalické vody. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 98,0 % až 102,0 % sloučeniny C10H12CaN2Na2O8.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý hygroskopický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96% a v etheru.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety edetanu sodno-vápenatého CRL.
 2. 2 g se rozpustí v 10 ml vody R, přidá se 6 ml dusičnanu olovnatého RS, protřepe se a potom se přidají 3 ml jodidu draselného RS; nevznikne žlutá sraženina. Roztok se zalkalizuje na papír lakmusový červený R přidáním amoniaku zředěného RS2 a přidají se 3 ml štávelanu amonného RS; vznikne bílá sraženina.
 3. 0,5 g se rozpustí v 10 ml vody R, roztok se zalkalizuje na papír lakmusový červený R přidáním amoniaku zředěného RS2 a přidají se 3 ml štávelanu amonného RS; vznikne nejvýše nepatrná sraženina.
 4. Žíhá se; zbytek vyhovuje Zkouškám na vápník (2.3.1).
 5. Zbytek získaný ve zkoušce D vyhovuje Zkouškám na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 5,0 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 6,5 až 8,0. Měří se následující roztok: 5,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 25 ml.

  Edetan disodný. 5,0 g se rozpustí v 250 ml vody R, přidá se 10 ml tlumivého roztoku s chloridem amonným o pH 10,0 a asi 50 mg černě eriochromové T s chloridem rodným R. Ke změně zbarvení indikátoru na fialové se použije nejvýše 1,5 ml chloridu hořečnatého 0,1 mol/l VS (1,0 %).

  Chloridy (2.4.4). K 20 ml roztoku S se přidá 30 ml kyseliny dusičné zředěné RS, nechá se 30 min stát a zfiltruje se. 2,5 ml filtrátu se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (0,1 %).

  Těžké kovy (2.4.8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce D na těžké kovy (20 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použijí 2 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

  Železo (2.4.9). 2,5 ml roztoku S se zředí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (80 µg/g). Před přidáním kyseliny thioglykolové R se ke každému roztoku přidá 0,25 g chloridu vápenatého R

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 5,0 % až 13,0 %;stanoví se s 0,100 g zkoušené látky (Metoda B).

  Stanovení obsahu

  0,500 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 300 ml. Přidají se 2 g methenaminu R, 2 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a titruje se dusičnanem olovnatým 0,1 mol/l VS za použití asi 50 mg oranže xylenolové s dusičnanem draselným R jako indikátoru.

  1 ml dusičnanu olovnatého 0,1 mol/l VS odpovídá 37,43 mg C10H12CaN2Na2O8.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech.
  Separandum.