Český lékopis 1997

Natrii carbonas

Uhličitan sodný

Synonymum. Natrii carbonas anhydricus

 

Na2CO3 Mr 105,99 CAS 497-19-8

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,5 % až 100,5 % sloučeniny Na2CO3.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý slabě zrnitý hygroskopický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. 1 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 10 ml; roztok je silně zásaditý (2.2.4). B. Roztok připravený ve zkoušce A vyhovuje zkoušce na uhličitany (2.3.1).
 2. Roztok připravený ve zkoušce A vyhovuje zkoušce (a) na na sodík (2.3.1).
 3. Zkouška Ztráta sušením, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 2,0 g se rozpustí po částech ve směsi 5 ml kyseliny chlorovodíkové R a 25 ml vody destilované R. Roztok se zahřeje k varu a ochladí se. Přidá se tolik hydroxidu sodného zředěného RS, aby měl roztok neutrální reakci, a potom se zředí vodou destilovanou R na 50 ml.

  Vzhled roztoku. 2,0 g se rozpustí v 10 ml vody R. Tento roztok je čirý (2.2.1) a není intenzívněji zbarven než barevný porovnávací roztok Ž6 (2.2.2, Metoda I).

  Alkalické hydroxidy a hydrogenuhličitany. 0,4 g se rozpustí ve 20 ml vody R, přidá se 20 ml chloridu barnatého RSI a zfiltruje se. K 10 ml filtrátu se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS; roztok nezčervená. Zbytek filtrátu se 2 min vaří; roztok zůstane čirý (2.2.1).

  Chloridy (2.4.4). 0,4 g se rozpustí ve vodě R, přidají se 4 ml kyseliny dusičné zředěné RS a zředí se vodou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (125 μg/g).

  Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na sírany (250 µg/g).

  Arsen (2.4.2). 5 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (5 µg/g).

  Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (50 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (2 µg Pb/ml).

  Železo (2.4.9). 5 ml roztoku S se zřeďí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (50 µg/g).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %; 1,000 g se suší při 300 °C.

  Stanovení obsahu

  1,000 g se rozpustí ve 25 ml vody R, přidá se 0,2 ml oranže methylové RS jako indikátoru a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l VS do změny žlutého zbarvení na červené.

  1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS odpovídá 52,99 mg Na2CO3.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech.