Český lékopis 1997

Natrii carbonas decahydricus

Dekahydrát uhličitanu sodného

Na2C03 . 10H2O Mr 286,14
Mr bezvodého 105,99
CAS 6132-02-1

Obsahuje 36,7 % až 40,0 % sloučeniny Na2CO3.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé průsvitné zvětrávající krystaly. Je snaďno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 10 ml; roztok je silně zásaďitý (2.2.4).
  2. Roztok připravený ve zkoušce A vyhovuje zkoušce na uhličitany (2.3.1).
  3. Roztok připravený ve zkoušce A vyhovuje zkouškám na sodík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 5,0 g se rozpustí po částech ve směsi 5 ml kyseliny chlorovodíkové R a 25 ml vody destilované R. Roztok se zahřeje k varu a ochlaďí se. Přidá se tolik hydroxidu sodného zředěného RS, aby měl roztok neutrální reakci, a potom se zředí vodou destilovanou R na 50 ml.

Vzhled roztoku. 4,0 g se rozpustí v 10 ml vody R. Tento roztok je čirý (2.2.1) a není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda I).

Alkalické hydroxidy a hydrogenuhličitany. 1,0 g se rozpustí ve 20 ml vody R, přidá se 20 ml chloridu barnatého RSI a zfiltruje se. K 10 ml filtrátu se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS; roztok nezčervená. Zbytek filtrátu se 2 min vaří; roztok zůstane čirý (2.2.1).

Chloridy (2.4.4). 1,0 g se rozpustí ve vodě, přidají se 4 ml kyseliny dusičné zředěné RS a zředí se vodou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (50 µg/g).

Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na sírany (100 µg/g).

Arsen (2.4.2). 5 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (2 µg/g).

Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (20 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (2 µg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 5 ml roztoku S se zřeďí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (20 µg/g).

Stanovení obsahu

2,000 g se rozpustí ve 25 ml vody R, přidá se 0,2 ml oranže methylové RS jako indikátoru a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l VS.

1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS odpovídá 52,99 mg Na2CO3.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.