Český lékopis 1997

Natrii carbonas monohydricus

Monohydrát uhličitanu sodného

Na2C03 . H2O Mr 124,00
Mr bezvodého 105,99
CAS 5968-11-6

Obsahuje 83,0 % až 87,5 % sloučeniny Na2CO3.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je snaďno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. 1 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 10 ml; roztok je silně zásaditý (2.2.4).
 2. Roztok připravený ve zkoušce A vyhovuje zkoušce na uhličitany (2.3.1).
 3. Roztok připravený ve zkoušce A vyhovuje zkouškám na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 2,0 g se rozpustí po částech ve směsi 5 ml kyseliny chlorovodíkové R a 25 ml vody destilované R. Roztok se zahřeje k varu a ochladí se. Přidá se tolik hydroxidu sodného zředěného RS, aby měl roztok neutrální reakci, a potom se zředí vodou destilovanou R na 50 ml.

  Vzhled roztoku. 2,0 g se rozpustí v 10 ml vody R. Tento roztok je čirý (2.2.1) a není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda I).

  Alkalické hydroxidy a hydrogenuhličitany. 0,4 g se rozpustí ve 20 ml vody R, přidá se 20 ml chloridu barnatého RS1 a zfiltruje se. K 10 ml filtrátu se přidá 0,1 ml fenolftaleinu PcS; roztok nezčervená. Zbytek filtrátu se 2 min vaří; roztok zůstane čirý (2.2.1).

  Chloridy (2.4.4). 0,4 g se rozpustí ve vodě R, přidají se 4 ml kyseliny dusičné zředěné RS a zředí se vodou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (125 μg/g).

  Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na sírany (250 μg/g).

  Arsen (2.4.2). 5 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (5 µg/g).

  Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (50 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (2 μg Pb/ml).

  Železo (2.4.9). 5 ml roztoku S se zředí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (50 µg/g).

  Stanovení obsahu

  1,000 g se rozpustí ve 25 ml vody R, přidá se 0,2 ml oranže titruje se kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l VS.

  1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS odpovídá 52,99 mg Na2CO3.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech.