Český lékopis 1997

Natrii perboras

N

Perboritan sodný

NaBO2 . H2O2 . 3H2O Mr 153,86 CAS 10042-94-1

Obsahuje 96,0 % až 103,0 % sloučeniny NaBO2 . H2O2 . 3H2O.

Vlastnosti

Bezbarvé hranolovité krystaly nebo bílý prášek. Je mírně rozpustný ve vodě za mírného rozkladu.

Zkoušky totožnosti

 1. Vodný roztok reaguje zásadně na papír lakmusový červený R.
 2. 1 ml nasyceného roztoku zkoušené látky se smíchá s 1 ml kyseliny sírové 1 mol/l RS a s 0,2 ml roztoku dichromanu draselného R (70 g/l). Roztok se protřepe se 2 ml etheru R; etherová vrstva se barví modře.
 3. 1 g se v porcelánovém kelimku smíchá s 0,2 ml kyseliny sírové R a 0,5 ml methanolu R, ~ po zapálení hoří směs nazelenalým plamenem.
 4. Vyhovuj e zkouškám na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Arsen (2.4.2). 0,38 g se zahřívá na porcelánové misce se 2 ml kyseliny sírové R a 2 ml vody R, dokud se vyvíjejí bílé páry. Po ochlazení se přidají 2 ml vody R a znovu se zahřívá, dokud se vyvíjejí bílé páry. Po ochlazení se přidá 50 ml vody R a 5 ml roztoku chloridu cínatého (připraví se zředěním 1 ml chloridu cínatého RS kyselinou chlorovodíkovou R na 100 ml) a zředí se vodou R na 75 ml. 25 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce na arsen (8 µg/g).

  Těžké kovy (2.4.8). 2,0 g se rozpustí zahřátím v 10 ml kyseliny chlorovodíkové 2 mol/l RS a odpaří se za stálého míchání do sucha. Odparek se rozpustí ve 20 ml horké vody R. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1µg Pb/ml).

  Železo (2.4.9).6 ml roztoku pro zkoušku Těžké kovy se zředí vodou R na 10 ml; roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (80 µg/g).

  Chloridy (2.4.4). 0,15 g vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (330 µg/g).

  Sírany (2.4.13). 0,13 g se rozpustí ve 150 ml vody destilované R; 15 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce na Sírany (1,2 %).

  Stanovení obsahu

  0,300 g se rozpustí v 50 ml vody R, přidá se 10 ml kyseliny sírové 1 mol/l RS a titruje se manganistanem draselným 0,02 mol/l VS.

  1 ml manganistanu draselného 0,02 mol/l VS odpovídá 7,693 mg NaBO2 . H2O2 . 3H2O

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.