Český lékopis 1997

Natrii sulfas

Síran sodný

Synonyma. Natrium sulfuricum siccum, Natrii sulfas anhydricus

 

Na2SO4 Mr 142,04 CAS 7757-82-6

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 100,5 % Na2SO4.

Vlastnosti

Bílý hygroskopický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě.

Zkoušky totožnosti

  1. Vyhovuje zkouškám na sírany (2.3.1).
  2. Vyhovuje zkouškám na sodík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 2,2 g se rozpustí ve vodě destilované R a zředí se jí na 100 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Kysele nebo zásadně reagující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 0,1 ml modři bromthymolové RS1. Ke změně zbarvení inďikátoru se spotřebuje nejvýše 0,5 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS nebo 0,5 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS.

Chloridy (2.4.4). 5 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (450 µg/g).

Arsen (2.4.2). 10 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (5 μg/g).

Všpnfk (2.4.3). 10 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na vápník (450 µg/g).

Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (45 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1 µg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 5 ml roztoku S se zředí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (90 µg/g).

Hořčík. K 10 ml roztoku S se přidá 1 ml glycerolu 85% R, 0,15 ml žluti titanové RS, 0,25 ml štávelanu amonného RS, 5 ml hydroxidu sodného zředěného RS a protřepe se. Růžové zbarvení zkoušeného roztoku není intenzivnější než zbarvení porovnávacího roztoku připraveného současně stejným způsobem za použití směsi 5 ml záklaďního roztoku hořčíku (10 µg Mg/ml) a 5 ml vody R (200 µg/g).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 5,0 %; 1,000 g se suší v sušárně při 130 °C.

Stanovení obsahu

1,300 g se rozpustí v 50 ml vody R a tento roztok se nechá projít sloupcem katexu silně kyselého R rychlostí 4 ml/min. Sloupec se promyje vodou R (asi 300 ml), až se na neutralizaci 50 ml promývací tekutiny spotřebuje nejvýše 0,05 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS. K eluátu se pňdá 0,1 ml oranže methylové RS jako indikátoru a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 71,0 mg Na2SO4.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.