Český lékopis 1997

Nimesulidum

2001

Nimesulid

C13H12N2O5S Mr 308,31 CAS 51803-78-2

Je to N-(2-fenoxy-4-nitrofenyl)methansulfonamidl1). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % až 101,5 % sloučeniny C13H12N2O5S.

Vlastnosti

Vzhled. Nažloutlý krystalický prášek.

Rozpustnost. Prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu a těžce rozpustný v ethanolu. Taje při asi 149 °C.

Vykazuje polymorfismus.

Zkoušky totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24).

Porovnání s nimesulidem CRL.

Příprava. Měří se látky ve formě tablet.

Pokud se získaná spektra liší, rozpustí se odděleně zkoušená látka i referenční látka v acetonu R, odpaří se do sucha a se zbytky se zaznamenají nová spektra.

  Zkoušky na čistotu

  Absorbance (2.2.20. Nejvýše 0,50 při 450 nm; měří se roztok připravený takto: 1,0 g se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10,0 ml.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 20 mg se rozpustí v 8 ml acetonitrilu R a zředí se vodou R na 20,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 10 mg nimesulidu nečistoty C CRL a 10 mg nimesulidu nečistoty D CRL se rozpustí v 20 ml acetonitrilu R a zředí se vodou R na 50,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 10,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

  Kolona:

  Mobilní fáze. Připraví se směs objemových dílů acetonitrilu R a roztoku dihydrogenfosforečnanu amonného R (1,15 g/l), jehož pH bylo upraveno amoniakem 17,5 % RS na hodnotu 7,0 (35 + 65).

  Průtoková rychlost. 1,3 ml/min.

  Detekce.Spektrofotometr, 230 nm.

  Nástřik. Po 20 μl každého roztoku.

  Doba záznamu. Sedminásobek retenčního času nimesulidu.

  Test způsobilosti systému:

  Limity:

  Těžké kovy (2.4.8). Nejvýše 20 μg/g; 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce D. Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základního roztoku olova (10 g Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší 4 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %; stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,240 g se rozpustí ve 30 ml acetonu R předem zneutralizovaného, přidá se 20 ml vody R a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

  1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 30,83 mg C13H12N2O5S.

  Uchovávání

  Separandum.

  Nečistoty

  1. R1 = SO2-CH3, R2 = H, R3 = R4 = NO2: N-(6-fenoxy-2, 4-dinitrofenyl)methansulfonamid2),
  2. R1 = SO2-CH3, Rz = R3 = R4 = H: N-(2-fenoxyfenyl)methansulfonamid3),
  3. R1 = R2 = SO2-CH3, R3 = R4 = H: N-(2-fenoxyfenyl)bis(methansulfonyl)imid4),
  4. R1 = R2 = R3 = R4 = H: 2-fenoxyanilin,
  5. R1 = R2 = R4 = H, R3 = NO2: 2-fenoxy-4-nitroanilin,
  6. R1 = R2 = SO2-CH3, R3 = NO2, R4 = H: N-(2-fenoxy-4-nitrofenyl)bis(methansulfonyl)imid5),
  7. 2-fenoxy-4-nitrofenyl.

  1) N-(2-fenoxy-4-nitrofenyl)methansulfonamid
  2) N-(6-fenoxy-2,4-dinitrofenyl)methansulfonamid
  3) N-(2-fenoxyfenyl)methansulfonamid
  4) N-(2-fenoxyfenyl)bis(methansulfonyl)imid
  5) N-(2-fenoxy-4-nitrofenyl)bis(methansulfonyl)imid